Jurnal de călătorie: Barcelona

Barcelona este al doilea oraș ca mărime din Spania și totodată capitala regiunii Catalonia. Este unul dintre cele mai vizitate orașe europene și asta datorită amalgamului de cultură, epoci, tradiții, arhitectură. Un alt mare atuu al metropoliei este că are ieșire la mare, situându-se pe coasta Mediteranei , dar și vedere la munte, lanțul Pirinei, granița cu Franța.

Barcelona oferă oportunități variate turiștilor: centrul istoric al orașului, rămășițele cetății medieviale de odinioară, arhitecturi impresionante, dar și orașul modern – cu bulevarde deschise, cluburi, restaurante, magazine,piețe, atmosferă vibrantă, evenimente culturale.

Orașul are o istorie bogată, iar asta o arată clădirile impresionante pe care le întâlnești la tot pasul. De la rămășițele antice ale așezărilor romane, cum sunt columnele de pe Templul lui Augusto, vestigii ale perioadei medievale, pana la modernismul care a schimbat fațada orașului. O mare parte din simbolurile arhitecturale ale Barcelonei poartă amprenta celebrului Gaudi.

Cea mai cunoscută opera a sa este faimoasa Sagrada Familia. De peste mai bine de 100 de ani, construcția cu arhitectura sa deosebită atrage milioane de turiști. Interesant este faptul că ea încă nu este terminată, dar se poate vizita și admira. O legendă misterioasă spune că ea ar fi construită de fapt, din oase.

BarcelonaBarcelonaBarcelona

Sagrada Familia

O altă costrucție a genialului Gaudi este Parcul Guell, construit pe un deal , de unde poate fi admirat întreg orașul. Parcul este împărțit în două: o parte unde vegetația și-a urmat cursul firesc, iar o parte populată, unde pot fi admirate clădiri impresionante, cu o arhitectură unică, un design futurist, colorat, un stil recognoscibil gaudian. Pentru a cunoaște și mai bine opera arhitectului, se pot vizita și alte case proiectate de el: Casa Vicens,Casa Batllo,  La Pedrera sau Casa Mila.

BarcelonaBarcelonaBarcelona

Casa Batllo, Gaudi

Să mai rămânem puțin în zona istorică - trebuie să amintim și câteva muzee de vizitat în oraș: Muzeul Joan Miro (dedicat pictorului), Muzeul Militar, Muzeul Etnografic, Palatul Național, Caixa Forum, Muzeul Fotbalului.

BarcelonaBarcelonaBarcelona

Palau Nacional

Și dacă tot am pomenit de fotbal, un mare microbist dar nu numai, nu are cum rata o viztă pe celebrul Camp Nou, stadionul echipei de fotbal FC Barcelona, loc unde s-au desfășurat unele dintre cele mai mari meciuri ale fotbaului european.

El Poble Espaniol – este un sat construit în mijlocul orașul, care reproduce casele tradinționale spaniole. Un muzeul în aer deschis, construit în anul 1929, adună la un loc, case, restaurante, teatre, magazine de artizanat, muzee de artă contemporană.

BarcelonaBarcelonaBarcelona

Poble Espaniol

Castelul Montjuic – situate pe dealul cu același nume, oferă o panoramă frumoasă asupra orașului; de aici se poate lua telegondola, către punctul de observație Miramar – un loc superb cu grădini de trandafiri, fântâni arteziene, grădini de cactuși.

BarcelonaBarcelonaBarcelona

Cactuși 

Un punct important în istoria orașului, locul care găzduia execuțiile publice este Piața Spania- Placa d Espanya-  situată chiar la poalele dealului Montjuic. De aici se pot admira și alte clădiri emblematice: Turnurile Venețiene, Fântâna Magică, Palatul Național , Arenas de Barcelona.

BarcelonaBarcelonaBarcelona

Plaza Espania

O altă zonă preferată de turiști este Rambla, o stradă imensă care servește artiștilor drept scenă improvizată, dar veți întâlni și comercianți care își expun marfa pe tarabele de pe marginile promenadei. Tot în apropierea Ramblei se afă și Piața Catalunia, un punct de întâlnire a majorității străzilor Barcelonei.

Și la capitolul plaje, Barcelona stă bine. Cea mai turistică plajă, Barceloneta, situată în mijlocul orașului, oferă nenunărate variante de petrecere a unei după-amiezi relaxante, fie jucând volei ori beând un mojito la unul din restaurantele în are liber.  La aproximativ 20 de minute de oraș se află paraja Mar Bella, una mai puțin aglomerată, care oferă liniște turiștilor. Aproape de Barceloneta, e și Platja de Sant Sebastia, care se întinde pe mai mult de 4 km de coastă.  

BarcelonaBarcelonaBarcelona

Plaja de Sant Sebastia

Pentru a face un tur complet a obiectivelor turistice din Barcelona puteți opta și pentru un tur cu bus-ul; sunt câteva rute exacte care urmăresc traseele turistice din întregul oraș. De asemenea, există și bilete sau abnamente pentru accesul la muzee, teatre sau clădiri istorice emblematice pe care niciun turist adevărat nu ar trebui să le rateze.

Din categoria obiectivelor culinare, nu trebuie ratată La Boqueria- este cea mai mare piață culinară din Europa și se află chiar pe Ramblas. Barurile de tapas sunt specifice Spaniei, deci și Barcelonei, și veți găsi o grămadă pe Rambla, dar și în Piața Spania sau Catalunia. La mare căutare în oraș sunt si restaurantele cu specific pește și seafood.

BarcelonaBarcelonaBarcelona

Street food- La Boqueria

Cu alte cuvinte, Barcelona e într-adevăr un melanj stilizat de epoci, culturi, oameni,arhitecturi și limbaje, o destinație turistică completă, în care fiecare turist, indiferent de preferințe, cu siguranță și-ar găsi locul și s-ar bucura de o vacanță de vis.

O amplă galerie foto puteți vedea AICI.

 

Travel Journal: Barcelona

Barcelona is the second largest city in Spain and also the capital of the Catalonia region. It is one of the most visited European cities, thanks to the amalgam of culture, epochs, traditions, architecture. Another big asset of the metropolis is that it has a seaside,  as it is situated on the Mediterranean coast, but also a mountain view, the Pyrenean chain, the border with France.

Barcelona offers many opportunities for tourists: the historical center of the city, the remnants of the medieval fortress, impressive architectures, but also the modern city - with open boulevards, clubs, restaurants, shops, markets, vibrant atmosphere, cultural events.

The city has a rich history, and it is showed by the impressive buildings you meet all the way. From the ancient remains of the Roman settlements, such as the columns on Augusto's Temple, the vestiges of the medieval period, to the modernism that changed the city's façade. Much of the architectural symbols of Barcelona bear the mark of the famous Gaudi.

His best known work is the famous Sagrada Familia. For more than 100 years, the construction with its special architecture attracts millions of tourists. Interestingly, it is still not finished, but it can be visited and admired. A mysterious legend says it would actually be built from bones.

Another genius of Gaudi is the Guell Park, built on a hill where the whole city can be admired. The park is divided into two parts: a part where the vegetation has followed its natural course, and a populated part, where impressive buildings with unique architecture, colorful futuristic design, a Gaudian recognizable style can be admired. To get to know the work of the architect better, you can also visit other houses designed by him: Casa Vicens, Casa Batllo, La Pedrera or Casa Mila.

Let's just stay a little bit more in the historical area - we have to mention some museums to visit in the city: the Joan Miro Museum (dedicated to the painter), the Military Museum, the Ethnographic Museum, the National Palace, the Caixa Forum, the Football Museum.

And if I mentioned football, a great microbist but not only , should not miss a visit to the famous Camp Nou, the stadium of the FC Barcelona football team, where some of the biggest matches of the European football took place.

El Poble Espaniol - is a village built in the middle of the city, which reproduces Spanish traditional homes. An open-air museum, built in 1929, gathers together houses, restaurants, theaters, craft shops, contemporary art museums.

Montjuic Castle - located on the hill of the same name, offers a beautiful panorama of the city; from here you can take the gondola to the Miramar observation point - a superb place with rosary gardens, artesian fountains, cactus gardens.

An important point in the history of the city, the place where the public executions were hosted, is the Spanish Square - Placa d'Espanya, located just at the foot of the Montjuic hill. From here you can admire other emblematic buildings: Venetian Towers, Magic Fountain, National Palace, Arenas de Barcelona.

Another preferred area of ​​tourists is the Rambla, a huge street that serves artists as an improvised scene, but you'll also find merchants who expose their merchandise to the stalls on the edge of the promenade. Also close to the Ramblei is Catalunya Square, a meeting point for most of Barcelona's streets.

Also, Barcelona has great beaches. The most touristy beach, Barceloneta, located in the middle of the city, offers unparalleled choices to spend a relaxing afternoon, either playing volleyball or drinking a mojito at one of the restaurants. About 20 minutes from the city is Mar Bella, a less crowded paradise that offers tranquility to tourists. Close to Barceloneta is situated Platja de Sant Sebastia, which extends more than 4 km from the coast.

For a full tour of Barcelona, ​​you can also opt for a bus tour; there are some accurate routes that follow the touristic points throughout the city. There are also tickets or abbeys for access to museums, theaters or historic buildings that a tourist should not miss.

From the category of culinary objectifs, it is not to be missed La Boqueria - it is the largest culinary market in Europe and is right on the Ramblas. Tapas bars are specific to Spain, so to Barcelona, ​​and you will find a bunch on Rambla, but also in Spain Place or Catalonia Place. A big popularity have fish and seafood restaurants.

In other words, Barcelona is indeed a melancholy stylized by epochs, cultures, people, architectures and languages, a complete tourist destination where every tourist, no matter what his preferences, would certainly find his place and enjoy a dream holiday.

You can see more pictures from Bracelona HERE.