Roland Voicu-Vulcanean: Blog https://www.rolandvoicu.com/blog en-us (C) Roland Voicu-Vulcanean (Roland Voicu-Vulcanean) Mon, 16 Mar 2020 07:16:00 GMT Mon, 16 Mar 2020 07:16:00 GMT https://www.rolandvoicu.com/img/s/v-12/u965420219-o608345535-50.jpg Roland Voicu-Vulcanean: Blog https://www.rolandvoicu.com/blog 120 80 Fotografii în zăpadă/ Snow Photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2018/3/fotografii-zapada/snow-photography La sfârșitul lui Februarie intenționasem să vă scriu un articol despre cum să faci fotografii reușite ”în/pe/cu zăpadă”. Dar mă gândeam.. deja vine primăvara, parcă nu își mai are locul. Apoi un episod neașteptat de iarnă a venit în Anglia. Natura le-a arătat englezilor fulgii de nea de care uitaseră cum arată. Am profitat și eu și am scos aparatul la răcoare, uimind obiectivele foto de albul din fața lor. În România iarna a lovit de și mai multe ori și.. iată-mă azi, într-o zi calendaristică și chiar astrologică autentică de  primăvară, privind troienele de zăpadă de pe acoperișuri și din curte, făcându-mi curaj să scriu și articolul ăsta. Că deh, dacă se va topi neaua, poți să-i pui un bookmark și să revii la el sezonul următor.

Așadar, cum facem cele mai reușite fotografii în zăpadă?

În primul rând, echipează-te corespunzător. Haine impermeabile, încălțăminte rezistentă, căciulă, fular, mănuși fără degete, căci cu siguranță device-ul va avea nevoie de setări speciale pe parcursul ședinței foto. Iată câteva trucuri și sfaturi pe care le-am învățat și eu din prima mea ședință foto realizată în zăpadă:

 • Focusează pe contrast. Focalizarea automată e cam greu de realizat când totul este alb. Încearcă să focalizezi pe ceva mai întunecat: o creangă ieșită de sub nea, un animal zburdând prin zăpadă, o scoarță de copac scăpată de sub pătura albă. Un truc ar fi să apeși butonul de declanșare pe jumătate: dacă nu se focusează, mută pe un punct și mai întunecat și încearcă din nou.
 • Setările: evident, folosește formatul RAW. Folosește matricea de evaluare. Dacă e prea soare, poți încerca Spot sau Partial. Setează expunerea la +1 sau +2. Asta va ajuta la păstrarea nuanței albe a zăpezii. A-ul va permite să schimbi repede profunzimea câmpului. Astfel ISO și viteza de declanșare se vor regla automat, în funcție de A-ul ales.
 • Alege să faci ședința foto atunci când zăpada este neatinsă, proaspăt căzută. Va avea un aspect mult mai natural.
 • Păstrează bateriile la căldură. Dacă vremea e rece, bateria se va descărca mai rapid. Ține una de siguranță în buzunar, la căldură.
 • La fel ca bateriile, trebuie să ai grijă și de aparat. Tranziția de la cald la rece poate provoca condens, iar aparatul poate fi afectat. Ține-l în geantă atunci când nu îl folosești, iar după ce l-ai folosit pune-l într-o pungă de plastic cu închidere, astfel se va evita umezirea.
 • Ideea e să te joci. Peisajele pot fi de basm, dacă ai curaj să te aventurezi, poate pe un deal, de unde să prinzi întregul oraș acoperit de plapuma albă.
 • Copacii încărcați de omăt pot fi de asemenea un real spectacol.
 • La fel și animalele jucându-se în zăpadă, sau copiii alergând, bulgărindu-se.
 • Prinde un bokeh spectaculos, mai ales într-o zi însorită. Folosește o apretură mică f3/f5 , găsește un subiect luminat în spate de soare, ca o creangă de copac acoperită de zăpadă, sau niște țurțuri de sticlă în care se reflectă razele soarelui.
 • Ai răbdare, joacă-te , bucură-te și tu de spectacolul naturii.

_______________________________________________________________________________

At the end of February, I was planning to write an article on how to make good "in / on / snow" photos. But I was thinking ... it's coming, it's gone. Then an unexpected winter episode came to England. Nature showed the British the lightning of who forgot how it looks. I took advantage of it, and I took the camera out, amazeding the lens by the white targets in front of them. In Romania, here it came several times ... and today, on a calendar and even true astrology spring day, looking at the snow-scenery on the roof and in the yard, making it courageous to write this articleAnd if the snow melts you can put a bookmark on this article and come back in the next season.

So, how do you make the best shots in the snow?

Firstly, equip yourself properly. Waterproof clothing, durable footwear,, scarf, gloves without beard, for device safety will need special settings during the photo session. There are a few tricks and tips I learned from my first photo session in the snow:

• Focuses on contrast. Autofocus is hard to do when everything is white. Try to focus on something darker: a branch out from under it, an animal flying through the snow, a grain of tree dropped out of the blue. One trick would be to press the shutter-release button halfway: if it does not focus, go to an even darker point and try again.

• Settings: obviously, uses RAW format. Uses the evaluation matrix. If it's too sunny, you can try Spot or Partial. Set exposure +1 or +2. This will help keep the shade, whether it's snow. The A will quickly allow the depth of the field to change. Thus, the shutter speed will be adjusted automatically, depending on the chosen one.

• Choose to take pictures when the snow is fresh. It will look much more natural.

• Keep the batteries warm. If the weather is cold, the battery will discharge faster. Keep a safe one in your pocket, in warmth.

• Like batteries, you should also be careful with the camera. Transition from hot to cold can cause condensation and the device may be affected. Keep it in your bag when you are not using it, and after using it put it in a  zip plastic bag, to avoid condensation.

• The idea is to play. Landscapes can be expresive, if you have the courage to venture out, perhaps on a hill, where you can catch the whole city covered with white blanket.

• Trees filled with snow can also be real shows.

• So are animals playing in the snow, or children running, bulging.

• Gets a bokeh show, especially on a sunny day. Use a small f3 / f5, find a sunlit subject behind a sunken tree, or a glass lining in which the sun's rays are reflected.

• Be patient, play yourself, enjoy the spectacle of nature.

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) animals photography photos sfaturi snow tips https://www.rolandvoicu.com/blog/2018/3/fotografii-zapada/snow-photography Sun, 25 Mar 2018 10:53:21 GMT
Perfecționează-ți compoziţia/ Improve your composition https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/11/perfectioneaza-compozia-improve-your-composition Există o grămadă de reguli, ghiduri, sugestii și idei despre cum să creezi o bună compoziție fotografică. Fiecare persoană are propriul stil și modalitate de a vedea lucrurile, iar uneori poate fi dificil în a găsi calea prin abundența de informații, către un concept care funcționează pentru tine.

Totuși, există un sfat simplu și rapid care te va face să îți perfecționezi compoziția. Nu implică niciun cost material. Ideea e să te oprești, să te gandești și să faci o altă alegere. Care a această alegere? Să îți schimbi punctul de vedere, modul de a privi lucrurile.

Marea majoritate a imaginilor sunt luate dintr-o poziție în picioare, privind subiectul din față. Dar, în loc să faci ceea ce fac toți ceilalți, de ce să nu încerci ceva diferit?

#1. Așează-te. - Pune-te la pământ, atât cât îți permite situația. Acest lucru îți oferă o conexiune mult mai intimă cu orice creatură care ar putea fi fotografiată. Să fii la nivelul ochilor cu un subiect este ideal. Să fi în același plac cu subiectul, de multe ori , poate fi neașteptat. Prea adesea vedem lumea dintr-o poziție în picioare, schimbând asta, poate fi o provocare.

#2. Ridică-te. - Nu în picioare, ci mai sus. Urcă-te pe un grad, pe scări, într-un copac, pe o scară, orice te poate duce într-un alt plan, mai ridicat față de subiect. Să te uiți în jos direct la subiect este o vedere extraordinară. Acesta este unul din motivele pentru care fotografierea cu drona este atât de populară. Ne permite să vedem lumea într-un mod cu totul diferit.

#3. Întoarce-te. - Privește subiectul dintr-un unghi diferit. De câte ori îndrepți camera direct sau în jos? Majoritatea asta fac. Dacă însă schimbi unghiul, întorci puțin aparatul, combini, poți deveni foarte creativ asta pentru că , pentru privitor e ceva neașteptat.

#4. Fă o alegere diferită a obiectivului. - Să schimbi obiectivul standard cu un altul, poate face diferneța. Încearcă să folosești un obiectiv macro sau unul cu deschidere largă. Chiar mai mult, nu le folosi în mod conservator. Folosește cel cu deschidere largă pentru a face fotografii macro, iar cel macro, de exemplu, pentru a realiza portrete.

Cumpără un obiectiv second ieftin, care are diferite efecte vizuale interesante în lentilă. Joacă-te cu un Lensbaby , nu îți fie teamă să experimentezi. La urma urmei, ce s-ar putea întâmpla așa de rău?

#5. Stai aproape. - Ține obiectivul aproape de subiect, intră în contact cu el. Umple cadrul cu subiectul cât de mult poți. Ieși din zona de confort, apropie-te , iar apoi apropie-te mai tare! Selectând doar o parte din subiect pentru a o include în cadru, poate de asemenea aduce compoziției un suflu nou, un concept abstract.

#6. Fă-ți timp. - Expunerile lungi pot fi foarte distractive și pot oferi o imagine foarte diferită. Efectul apei curgătoare e frumos, dar cum rămâne cu o expunere lungă în care apa arată ca un fum și e învăluită în ceață? Încetinirea acțiunii și capturarea ei poate aduce creativitate și distracție.

Bath, UKBath, UK

Fotografiile cu lumină slabă sau cele de noapte oferă o mulțime de oportunități pentru utilizarea expunerilor lungi în mod creativ. Astrofotografia este foarte populară în momentul de față. Ea cere să foloseși un trepied și să iei adesea câteva cadre lungi de expunere. Același efecte îl poți obține fotografiind traseele luminoase pe sttrăzile orașelor aglomerate. Aceste tipuri de imagini au nevoie de timp, ceea ce presupune planificare din timp. Poate fi frustrant să aștepți , poate câteva ore, pentru a prinde cadrul perfect, dar nimic nu se compară cu satisfacția de după.

 

Pune-ți întrebări, schimbă, ia atitudine, schimb-o, nu te plafona, fii creativ, nu te teme și încearcă să ieși din zona de confort. Poate dura ceva, dar momentul acela cât vezi lumea dintr-un cu totul alt punct, te va duce la un alt nivel.

Provoacă-te , dezvoltă-te, studiază, perfecționează-te!

_________________________________________________________

There are a lot of rules, guides, suggestions and ideas on how to create a good photographic composition. Every person has their own style and way of seeing things, and sometimes it can be difficult to find the way through the abundance of information, towards a concept that works for you.
However, there is a simple and quick advice that will make you perfect your composition. It does not involve any material cost . The point is to stop, think and make another choice. What is this choice? Change your point of view, how to look at things.
The vast majority of images are taken from a standing position on the front subject. But instead of doing what everyone else does, why not try something different?
# 1. Sit down. - Put yourself to the ground, as much as the situation allows. This gives you a much more intimate connection with any creature that could be photographed. Being eye-to-eye with a subject is ideal. Being in the same plan with the subject can often be amazing. Too often we see the world in a standing position, changing this, can be a challenge.
# 2. Get up. - Not standing, but above. Climb up on a ladder, on the stairs, on a tree,  whatever can lead you to a plan higher than the subject. Looking straight down to the subject is an extraordinary vision. This is one of the reasons why photography with the drones is so popular. It allows us to see the world in a totally different way.
# 3. Turn around. - Look at the subject from a different angle. How many times you point the camera directly or down? Most do this. If we change the angle,  turn the device a little, combine it, you can become very creative because, for the unexpected person, there is something unexpected.
# 4. Choose different lens. - Change the standard objective to another, it can make the difference. Try using a macro or a wide-open lens. Even more, do not use them conservatively. Use the wide aperture to take macro and macro, for example, to capture portraits.
Buy a cheap objective, which has different interesting visual effects in the lens. Play and do not be afraid to experiment. After all, what could happen so bad?
# 5. Hang around. - Keep the lens close to the subject, get in touch with him. Fill the frame with the subject as much as you can. Get out of the comfort zone, get closer and then get even closer! By selecting only part of the subject to include in the frame, it can also bring the composition a new breath, an abstract concept.
# 6. Take your time. Long exposure can be very fun and can offer a very different picture. The effect of running water is beautiful, but what about a long exposure in which water looks like smoke and it's wrapped in fog? Slowing action and capturing it can bring creativity and fun.
Light or night-light photography offers plenty of opportunities to use creative long exposures . Astrophotography is very popular at the moment. It requires you to use a tripod and often take a few long frames of exposure. You can get the same effect by shooting bright lights on crowded city streets. These types of images need time, which implies planning in time. It can be frustrating to wait, perhaps a few hours, to catch the perfect frame, but nothing compares with the satisfaction after that.

Ask questions, change attitude, do not ceiling yourself, be creative, do not worry, and try to get out of your comfort zone. It may take a while, but when you see the world from another  point, it will take you to another level.
Challenge yourself, develop, study, perfect your work constantly!

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) improve photography sfaturi tips https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/11/perfectioneaza-compozia-improve-your-composition Fri, 10 Nov 2017 12:36:23 GMT
Ora albastră/The blue hour https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/10/ora-albastra-/the-blue-hour MaltaMaltaMalta

                                                                                       

                                                                                                      (City of Brașov, Romania)

Ce este ora albastră?

Ora albastră este momentul mai întunecat al crepusculului, dimineața înainte de răsărit și seara după apus, atunci când soarele se așează sub orizont, colorând cerul într-un albastru puternic închis. La fel ca ora de aur (Golden hour) este un moment preferat al pictorilor și fotografilor.

Într-o zi senină, tranziția dintre zi și noapte poate crea un spectacol cromatic unic. Lungimea de undă albastră a luminii domină cerul în acest moment al zilei, astfel creând așa numita „oră albastră”.

Pe măsură ce unghiul soarelui deasupra sau dedesubtul orizontului se schimbă în timpul tranziției dintre zi și noapte, lungimile de undă diferite sunt filtrate de atmosfera Pământului, lăsând razele rămase de lumină să coloreze cerul în diferite nuanțe (roșu, orange, galben, albastru).

În timpul orei albastre, soarele este atât de departe sub orizont, încât atmosfera împrăștie numai lumină albastră, pe care o trimite înapoi pe Pământ. Între timp, lungimile de undă roșii mai lungii trec prin ea.

Cât durează?

Durata orei albastre depinde atât de latitudine cât și de sezon. În zona ecuatorului aceasta poate dura doar câteva minute, în timp ce în jurul cercului polar, mai ales în lunile de iarnă, aceasta poate dura și câteva ore.

Fotografierea în ora albastră

Deoarece lumina este moale și are o temperatură foarte ridicată a culorii, această perioadă a zilei, este cea mai potrivită pentru a capta motive care includ surse de lumină artificială, cum ar fi orașe, clădiri, poduri, monumente. În afara mediilor urbane, ora albastră poate funcționa bine și pentru peisaje , atât timp cât acesteainclud zone cu lumină caldă pentru a contrasta fundalul albastru.

Câteva sfaturi

 • Planifică din timp. Pe siteul timeanddate.com poți vedea exact când are loc ora albastră în zona în care vrei să fotografiezi.
 • Apropo de zonă, cerceteaz-o bine înainte de a începe fotografierea. E important să cunoști mediul , împrejurimile, unghiurile din care ai putea lucra.
 • Utilizează un trepied. Aparatul de fixează mult mai bine, iar cu o viteză redusă a obturatorului vei surprinde lumina caldă din mediul înconjurător, în contrast cu cerul albastru închis. (ideal pentru panoramele orașelor).
 • Folosește blitz-ul, dacă vrei să evidențiezi un subiect( portret). Cu o deschidere mare a obiectivului, în acest caz, vei obține o explozie de culori și un bokeh fantastic.
 • Cel mai bine ar fi să seterzi apretura la f8-f10 și timpul de expunere înte 1 și 5 secunde, cu un ISO jos, 100-200.

_____________________________

What is the blue hour?

The blue hour is the darkest time of the twilight, the time before the sunrise and the time after the sunset, when the sun is under the horizon, coloring the sky in a heavily dark blue. Just like the golden hour, it is a favorite moment for painters and photographers.

On a clear day, the transition between day and night can create a unique chromatic show. The blue wavelength of light dominates the sky at this time of day, creating the so called "blue hour".

As the sun's angle above or below the horizon changes during the transition between day and night, the different wavelengths are filtered by the atmosphere of the Earth, leaving the remaining rays of light to color the sky in different shades (red, orange, yellow, blue).

During the blue hour, the sun is so far below the horizon that the atmosphere spreads only blue light, which it sends back to Earth. Meanwhile, the longer red wavelengths pass through it.

How long?

The duration of the blue hour depends both on latitude and season. In the equator area it can take only a few minutes, while around the circular poles, especially in the winter months, it may take several hours.

Shooting in the blue hour

Because the light is soft and is a very high color temperature, this time of day is best suited for a capture  that includes sources of artificial light such as cities, buildings, bridges, monuments. Besides urban environments, the blue hour can also work well for landscapes, as long as these areas are warm to contrast the blue background.

Some tips

• Plan ahead. On timeanddate.com you can see exactly where the blue time is in the area you want to take pictures.

• By the area, look for it before starting the photo. It's important to know the environment, the surroundings, the angles from which you could work.

• Use a tripod. The device fits much better and, at a slow speed, a shutter will capture warm ambient light in contrast to the dark blue sky. (ideal for panoramic cities).

• Use the flash if you want to highlight a subject (portrait). With a great opening of the lens, in this case, you will get a color explosion and a fantastic bokeh.

• It would be best to set the aperture to f8-f10 and the exposure time in 1 and 5 seconds, with a lower ISO, 100-200.

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) bluehour goldenhour photography photos sfaturi travel https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/10/ora-albastra-/the-blue-hour Sun, 08 Oct 2017 12:14:16 GMT
Copiii în fotografii/ Children photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/9/copiii-n-fotografii/-children-photography Setările

Ar fi indicat să setezi modul Aperture Priority; în acest fel vei avea un control asupra profunzimii câmpului, care poate fi un factor important în portrete.

Setarea diafragmei ar trebui să fie undeva la f5.6, pentru început. Acest lucru face ca fața copilului să fie în centrul atenției.

ISO-ul , în funcție de locație(interior sau exterior) ar trebui să îl setezi undeva la 200. Dacă este prea întuneric, poți crește ISO, dar nu mai mult de 800(altfel imaginea îți va ieși blurată).

Viteza de declanșare/timpul de expunere – încearcă să o păstrezi la 1/200 sau chiar mai mare (dacă copiii sunt în mișcare).

Setează focalizarea automatiă, către un singur punct.

Lentilele- cu obiectiul de 70-200 mm e poate cel mai potrivit să lucrezi, de la distață, iar de mai aproape cu cel de 24-105 mm. Pe de altă parte poți fotografia și cu un obiectiv cu deschidere mare, sau cu unul de zoom, depinde ce vrei să surprinzi.

 

Fotografierea propriu zisă

După ce faci setarile, prmul lucru, ar trebui să intri în contact cu copilul, să discuți cu el, să te joci, pentru a-l face confortabil cu tine și cu camera. Poțu să îi arați aparatul, să îi arați pe display pozele după ce le faci, orice, pentru a fi cât mai relaxat și dezinvolt.

Locația contează foarte mult. Ideal ar fi o locație în exterior, un parc, un spațiu de joacă, sau una în interior, dormitorul sau camera de zi. Găsește un loc cu un fundal destul de simplu, pentru câteva fotografii de efect. Alege locuri unde ei se distrează și se simt bine.

Pozează-i în ipostaze plăcute lor, în timp ce se joacă, aleargă, vorbesc.

Folosește zoom-ul pentru a umple fotografia de ei, scoate în evidență trăsăturile, expresia feței, bucuria sau tristețea. Pune accentul pe ochi, căci în general, privitorul este atras de ochii subiectului.

Findalul este foarte important și trebuie să îi acorzi o atenție deosebită. Alternativ, poți lumina subiectul, în așa fel încât să nu existe un fundal.

Mai poți încerca să fătăgrafiezi în burst mode (unde camera fotografiază foarte repede). Mai ales dacă copilul este în mișcare, seriile astea de fotografii ar putea merge împreună într-un cadru pe un perete sau într-o imagine gif.

Poți include în poze și alți oameni(părinți, prieteni) sau chiar animale de copanie, jucării orice care aduce creativitate și crează o poveste.

_________________________________________

The settings
It would be advisable to set the Aperture Priority mode; This way you will have control over the depth of the field, which can be an important factor in portraits.
The aperture setting should be somewhere at f5.6, for the begin. This makes the child's face on focus.
ISO, depending on the location (interior or exterior) should be set to 200. If it is too dark, you can increase ISO, but not more than 800 (otherwise the image will be blurred).
Shutter Speed ​​/ Exposure Time - Try to keep it at 1/200 or even higher (if children are moving).
Sets auto-focus to a single point.
The lenses - with the objective of 70-200 mm - may be best suited to work from the distance, and closer to the 24-105 mm. On the other hand, you can shoot and with a wide-angle lens, or a zoom lens, it depends on what you want to capture.

The photography

Once you've made the settings, the first thing, you should get in touch with the kids, talk to them, play and try  make them comfortable with you and the room. You can show the camera, show pictures after you do it, anything, to be as relaxed  as possible.
The location counts a lot. Ideally, it would be an outdoor location, a park, a play area, or one inside, the bedroom or the living room. Find a place with a pretty simple background for some effect photos. Choose places where they have fun and feel good.
Shot when they play, run, talk.
Use zoom to fill your photo, highlight traits, face expression, joy or sadness. Put the focus on the eye, because in general the viewer is attracted to the subject's eyes.
The background is very important and you need to pay special attention to it. Alternatively, you can light the subject so that there is no background.
You can still try to shoot in burst mode (where the camera is shooting very quickly). Especially if the baby is moving, these series of pictures could go together in a frame on a wall or in a gif image.
You can include other people (parents, friends) or even pets, toys everything that bring creativity and create a story.

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) children copiii fotografie kids photography photos sfaturi https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/9/copiii-n-fotografii/-children-photography Tue, 05 Sep 2017 11:03:48 GMT
Festivalul de baloane cu aer cald din Bristol/Bristol balloon fiesta https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/festivalul-de-baloane-cu-aer-cald-din-bristol/bristol-balloon-fiesta Au fost 4 zile de festival în Bristol, UK.

Joi, 11 August 2016. Ora 6 p.m. Vreme mohorâtă, cer înorat. Trafic infernal. Sute de maşini se îndreptau spre Ashton Court Estate, Bristol. Am făcut o oră din Keynsham până în Bristol. Parcări pline. Un sfat, dacă doriţi să mergeţi, intraţi la ei pe site şi rezervaţi o parcare. Este mult mai comod şi rapid.

Sute sau poate mii de oameni erau pe iarbă. Copii, părinţi, bunici, cu toţii aşteptau cu sufletul la gură şi cu fish and chips în mână (e o mâncare tradiţională la ei, gen micii la noi).

Din păcate, în prima şi a doua zi de festival, din cauza vremii, baloanele nu s-au ridicat de la sol. Au fost doar umflate şi prezentate. Colorate, cu linii, cu diferite modele, în formă de leu, pătrate, rotunde, de toate felurile şi mărimile.

Sâmbătă dimineaţa, la ora 6 a.m., în sfârşit, după lungi aşteptări şi speranţe, focul a fost aprins şi baloanele s-au ridicat, rând pe rând , până au colorat cerul. Cât vedeai cu ochii, totul era acoperit de zâmbete şi aer cald. Soarele strălucea prin frânghiile baloanelor până în obiectivul aparatului foto. E un prilej deosebit pentru iubitorii de „zboruri” să încerce aceste aventuri, dar şi pentru împătimiţii de fotografie.

Parcul e plin de tarabe, de tot felul , de la mâncare şi băuturi până la ursuleţi de pluş sau obiecte de artizanat. Permanent, siguranţa este asigurată de poliţie şi ambulanţă.  Sunt 4 zile de distracţie. Intrarea e liberă, doar dacă vrei să te dai cu balonul plăteşti. Sau dacă mori de foame. La ediţia de anul acesta au participat peste 200 de baloane!  Seara, baloanele lăsau loc artificiilor pe cer. Atmosfera era asigurată de muzică live. Pe parcursul zilei s-au organizat tot felul de competiţii.  Dacă vreţi, exită un loc de camping, unde puteţi rămâne cu cortul, pe parcursul celor 4 zile de festival.

Din păcate, nu am reuşit să prind cadre, decât în zilele când a fost înorat. Genul asta de eveniment îmi aduce amite de zilele oraşelor de la noi, cu tarabe, mâncăruri, tiribombe şi muzică live.

Per total, festivalul a fost o reuşită (era şi mai bine dacă vremea ar fi ţinut cu organizatorii), unic in Europa, Bristol International Baloon Fiesta este un prilej de socializare şi entreteinment.

Puteți vedea poze în categoria Events din meniul Portofolio. 

Pentru mai multe informaţii, puteţi vizita: http://www.bristolballoonfiesta.co.uk/

__________________________________________________________________________

 

There were four days of the festival in Bristol, UK.

Thursday, August 11, 2016. Time 6pm. Weather dreary, cloudy sky. Infernal traffic. Hundreds of cars headed to Ashton Court Estate, Bristol. I did one hour of Keynsham to Bristol. Parking full. A tip if you want to go, go on their site and book a parking lot. It is more convenient and fast.

Hundreds or thousands of people were on the grass. Children, parents, grandparents, everyone waited with baited breath, and fish and chips in hand (it's a traditional dish for they, as  mici  to us).

Unfortunately, in the first and second day of the festival, due to the bad weather, balloons were not raised from the ground. There were only swollen and presented. Colorful lines with different models, lion-shaped, square, round, of all kinds and sizes.

Saturday morning at 6 a.m., finally, after long expectation and hope, the fire was lit and balloons were raised, one by one, until they colored the sky. As you saw with your eyes, everything was covered with smiles and warm air. The sun shone through the ropes balloons to the camera lens. It's a special occasion for lovers of "flights" try these adventures, but also for photography buffs.

The park is filled with stalls of all kinds, from food and drinks to teddy bears or handicrafts. Permanent safety is ensured by the police and ambulance. There are 4 days of fun. Entry is free, unless you want to pay ballooning. Or if you're starving. At this year's edition, over 200 balloons attended! In the evening, balloons were replaced with fireworks . The atmosphere was provided by live music. During the day they were organized all kinds of competitions. If you want, there is a campsite, where you can stay in a tent, during the 4 days of the festival.
Unfortunately, I just took photos only  in the days when it was cloudy. This kind of event,reminds me of the days event in our city, with stalls, food, live music and a bumper cars.

Overall, the festival was a success (it would been even better if the weather had held with the organizers), unique in Europe, Bristol International Balloon Fiesta is an opportunity to socialize and enterteinment.

For more information, please visit: http://www.bristolballoonfiesta.co.uk/.

You can see pictures in the Events portofolio category. 

 

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) balloon entertainment photography photos travel https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/festivalul-de-baloane-cu-aer-cald-din-bristol/bristol-balloon-fiesta Sun, 25 Jun 2017 14:04:35 GMT
Viteza de declanșare sau timpul de expunere /Shutter speed https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/viteza-de-declansare-sau-timpul-de-expunere/shutter-speed

Viteza de declanşare este un pilon important în fotografie, alături de ISO. Rolul ei este de a aduce magicul în fotografie: fie a îngheţa o acţiune, fie a bruia mişcarea.

Viteza de declanşare este măsurată în secunde, sau chiar milisecunde. Cu cât este mai mare numitorul, cu atât este mai mare viteza( de exemplu 1/1000 este mai rapid decât 1/30). În cele mai multe cazuri se foloseşte viteza de 1/60 dintr-o secundă, deoarece, o valoare mai înceată decât aceasta face ca mişcarea aparatului să fie mai greu de controlat. Acest tremurat al camerei, în timp ce declanşatorul este deschis, face ca imaginea să fie neclară. Dacă vrei să foloseşti valori mai mici decât acestea, vei avea nevoie de un tepied.

Obturatorul acţionează ca o perdea pusă în faţa senzorului, care stă închisă până în momentul în care camera întră în acţiune. Atunci când butonul de fotografiere este apăsat, obturatorul se deschide şi lasă lumina să pătrundă prin senzor, până la diafragma obiectivului. Imediat după, obturatorul se închide, astfel se evită trecerea luminii. Însăşi butonul camere poartă denumirea de declanşator, tocmai de la acest proces de deschidere-închidere.

Viteza de declanşare mai este numită şi timp de expunere, reprezentând durata de timp în care obturatorul stă deschis şi lasă lumina să pătrundă. Dacă timpul de expunere este rapid, atunci se poate îngheţa acţiunea complet, în schimb, dacă timpul de expunere este mai lent, se crează aşa numita „blurare a mişcării”, adică obiectele aflate în mişcare apar neclar de-a lungul direcţiei de mişcare.  Acest efect este utilizat în reclamele la maşini sau motoare, inducând astfel sentimentul de viteză şi mişcare.

Viteza de declanşare redusă se foloseşte de asemenea în fotografierea fulgerelor sau a altor obiecte, în timpul nopţii, utilizând un trepied. De asemenea, în fotografiile de peisaj, se foloseşte o viteză de declanşare redusă, pentru a crea efectul de mişcare la râuri, cascade.

Viteza de declanşare ridicată este de obicei folosită pentru a îngheţa acţiunea.

De obicei aparatul foto are o opţiune de AUTO, astfel viteza de declanşare, diafragma şi ISO se reglează automat. Poţi să selectezi Apreture Priority, şi atunci aparatul face aceste setări pentru tine. Însă, în unele cazuri , va trebui să selectezi tu manual valorile timpului de expunere.
_____________________________________________________________

Shutter speed is an important aspect in the photo, along with ISO. Its role is to bring the magic of photography: whether to freeze action or movement to jam.

The shutter speed is measured in seconds, or even milliseconds. The denominator is higher, the higher the speed is( 1/1000 is faster than 1/30). In most cases, we are using the speed of 1/60 of a second, because a value slower than it makes the camera movement more difficult to control. This shaking of the camera while the shutter is open, makes the image blurry. If you want to use values ​​lower than these, you will need a tripod.

The shutter acts as a curtain, faces the sensor, which is closed until the camera comes into action. When the shutter button is pressed, the shutter opens and lets light go into the sensor till the lens aperture. Immediately after, the shutter is closed, so it avoids the passage of light.

Shutter speed is also called shutter, representing the length of time the shutter stays open and allowing the  light to penetrate. When the shutter speed is fast, then it can freeze action completely, however, if the shutter speed is slower, it creates the so-called "blur of movement", ie. moving objects appear blurred along the direction of motion. This effect is used in adverts engines or motors, thereby inducing the feeling of speed and movement.

Slow shutter speed is also used in the shooting of lightning or other objects in the night, using a tripod. Also, photos of landscape, using a slow shutter speed to create the effect of movement in rivers, waterfalls.

High shutter speed is usually used to freeze action.

 

Usually the camera has an AUTO option, so the shutter speed, aperture and ISO automatically adjusts. You can select dressings Priority, and then the machine makes these settings for you. But in some cases you will have to manually select shutter speed values.

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) shutterspeed https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/viteza-de-declansare-sau-timpul-de-expunere/shutter-speed Tue, 20 Jun 2017 17:57:39 GMT
Fotografii în călătorie/ Travel photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/fotografii-calatorie/-travel-photography

Fiecare loc vizitat are farmecul lui propriu. Pentru a realiza o fotografie bună, trebuie să surprindem farmecul locului, ambianța și caracteristicile lui, exact așa cum le vedem, dar mai ales cum le simțim. Fotografia surprinsă în călătorie trebuie să transmită sentimentul nostru atunci când am privit pentru prima oare acel loc, acea floare, acel animal, acea clădire, acel peisaj. Fotografiile ar trebui să aducă înapoi aceste amintiri plăcute și să transmită si celor care le prinvesc, sentimentele călătorului.

În primul rând, ar trebui să vă gândiți ce anume v-a determinat să alegerți această destinație: plaja, coasta munților, grădini, clădiri, oameni ai locului. De aceea, este foarte importat ca înainte să plecați să faceți o cercetare; cu un search pe Google puteți găsi informații vitale despre loc, împrejurimi și obiective turistice.

Totoodată, e bine să vă informați despre tradițiile și obiceiruile locului. Ar fi neplăcut ca un gest sau o intenție de fotografiere să creeze neplăceri. Fiți politicoși, zâmbiți, salutați, admirați.

Atunci când ajungeți la destinație fiți deschiși. Întrebați, admirați, priviți și... evident, fotografiați! Absolut tot ce vă inspiră și vă trezește sentimente. Experimentați. Ieșiți pe străzi, cercetați.. dimineața, la amiază, seara. Trebuie să fiți atenți, nu neapărat la alți turiști, ci mai degrabă la oamenii locului. Acolo puteți observa adevăratul farmec și puteți surprinde cadre frumoase.

E important să aveți aparatul aproape tot timpul cu voi și să țineți ochii bine deschiși. Întâmplarea joacă un rol foarte important, mai ales în fotografia de călătorie. Trebuie să surprinzi orice se întâmplă, și mai ales la momentul oportun. Faceți-vă timp. A prinde un bun cadru, uneori, necesită timp și răbdare.

Ideea e să folosiți toate cunoștințele voastre: fie că pozați peisaje, portrete, străzi, clădiri, orașe, munți, plajă.  Atunci când pozați un peisaj, încercați să prindeți cel mai bun unghi, cea mai potrivită lumină. În oraș, surprindeți obiectivele pentru care acesta este renumit, oamenii de acolo.

Atenție la setări și la obiectivele folosite. E important să țineți cont de toate regulile de până acum.

Pentru a duce cu voi aparatura, folosiți un rucsac special. Să aveți cât mai multe carduri de memorie libere. .. și multă inspirație!

 ______________________________________________________________________

Every visited place has his own charm. To make a good shot, we have to capture the charm of the place, its ambiance and its features, just as we see them, but especially how we feel them. The photograph captured in the journey must convey our feeling when we first looked at that place, that flower, that animal, that building, that landscape. Photographs should bring back these pleasant memories and convey the traveler's feelings to those who make them.

First of all, you should think about what made you choose this destination: beach, mountain coast, gardens, buildings, people of the place. That's why it is very important that before you leave, to do a research of the place; With a Google search you can find vital information about the place, the surroundings and the sights.

At the same time, it is good to inform you of the traditions and customs of the place. It would be unpleasant for a gesture or a shooting intention to create inconvenience. Be polite, smile, greet, admire.

When you reach your destination, be open. Ask, admire, look and ... obviously, take pictures! Absolutely everything that inspires and awakens your feelings. Experiment. Get out on the streets, check out ... in the morning, at noon, in the evening. You need to be careful, not necessarily with other tourists, but rather with the locals. There you can see true charm and you can surprise beautiful cadres.

It is important to have your device almost always with you and keep your eyes open. Serendipity plays a very important role, especially in your travel photo. You have to surprise everything happening, especially at the right time. Take your time. A good frame sometimes requires time and patience.

The idea is to use all your knowledge: whether you shoot pictures of landscapes, portraits, streets, buildings, cities, mountains, beach. When you pose a landscape, try to catch the best angle, the most suitable light. In the city, surprise the goals for which it is famous, the people there.

Pay attention to the settings and use apropiate lens. It's important to keep in mind all the rules so far.

To travel with the appliances, use a special rucksack. Have a few free memory cards. .. and a lot of inspiration!

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) photography travel https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/fotografii-calatorie/-travel-photography Tue, 20 Jun 2017 17:56:59 GMT
Portretul în fotografie/ Portait in photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/portretul-fotografie/-portait-in-photography Vrei să surprinzi o privire tristă, un zâmbet delicat sau câteva riduri fine? Iată câteva secrete pentru a obține un portret perfect.

În primul rând trebuie să stabilești un  contact cu subiectul, să porți o discuție degajată, în care să încerci să il cunoști, să il faci să fie relaxat, degajat, să îi explici cum funcționează aparatul și la ce să se aștepte în timpul sesiunii fotografice.

Trebuie să știi foarte bine locul unde va avea loc ședința foto, cum este lumina, mediul, decorul.  Lumina este foarte importantă, fie că realizezi fotografiile într-un studio, cu lumina artificală, fie că alegi să faci pozele în natură, folosind lumina soarelui. Dacă alegi mediul natural, cea mai bună perioadă a zilei este, dimineața devreme sau  după masa târziu. Chiar la amiază lunima soarelui este extrem de puternică și sunt șanse mari ca fotografiile să iasă ”arse”. Ideal ar fi ca subiectul să fie îndreptat spre soare, sau într-un unghi oblic, astfel încât să i se vadă frumos caracteristicile. Trebuie să fii foarte atent la fundal, să nu existe elemente care ar putea atrage atenția de la subiect.

În legătură cu setările pe care trebuie să le facem, balansul de alb este foarte important. Tonalitatea și aspectul pielii subiectului joacă un rol decisiv. De multe ori apar piedici , o lumină nepotrivită, un fundal puternic, o culoare neobișnuită, care ar putea distorsiona albul imaginii. De aceea, trebuie să fim atenți la setarea corectă a balansului de alb, astfel evităm pierderea timpului în corectarea acestuia în post producție.

Caracteristicile subiectului trebuie foarte bine evidențiate și pentru asta trebuie ales obiectivul potrivit. Cele mai des folosite obiective pentru portrete sunt cele de 24-70 mm, dar si 50 mm, 100mm sau 135 mm.  Dacă subiectul este foarte aproape de cameră, imaginea va fi foarte mare, iar lentilele cu unghi larg vor amplifica acest lucru.  Deschiderea sau f-ul ar trebuie să fie larg, undeva la f2.8-f5.6, astfel bokeh-ul va ieși fin, fundalul neinterferând cu subiectul. Totodată, dacă ședința de realizează în studio, ISOul trebuie mărăt la 200,400,800, chiar 1600.

Ochii. Atenție mare la ochi, nu degeaba se spune că sunt oglinda sufletului.  Un portret reușit vorbește prin ochii subiectului.

Dacă lumina este limitată, poți folosi un reflector pliabil. Disponibile în suprafețe albe, de argint, auriu, negru sau translucide, aceste cercuri de țesături ușoare sunt ținute în afara cadrului și îndreptate către subiect pentru o umplere moale, pentru a neutraliza tonurile de culoare. Dacă totuși, atingerea unui echilibru plăcut este imposibilă,poți opta pentru varianta alb-negru, care întotdeauna va oferi un portret cu un rafinament clasic.

Ideea este să ai o zi bună. Și tu ca fotograf, dar și subiectul. O relație plăcută și degajată între voi e de asemenea vitală. Un mediu plăcută, o lumină bună, setările potrivite pot scoate un portret expresiv, o privire pătrunzătoare, un chip care îți spune întreaga lui viață.

______________________________________________________

Want to surprise a sad eye, a delicate smile or a few fine lines? Here are some secrets to get a perfect portrait.

First of all, you need to establish a contact with the subject, have a relaxed conversation, try to know each other, relax, explain how the device works and what to expect during the photo shooting.

You need to know the place where the photo session will take place, such as light, the environment, the decor. The light is very important, whether you are taking pictures in a studio with artificial light or choosing to take pictures in nature using sunlight. If you choose the natural environment, the best time of the day is early in the morning or late afternoon. At noon the sunshine is extremely strong and there is a risk that the photos will come out "burned". Ideally, the subject should be pointed at the sun, or at an oblique angle, so that the features can be caught beautifully. You have to be very careful with the background, watch out to be no elements that could attract attention from the subject.

Regarding the settings we need to make, white balance is very important. The tone and appearance of the subject's skin play a decisive role. Occasionally, obstructions, inappropriate light, a strong background, an unusual color could white balance of the image. Therefore, we must pay attention to the correct setting of the white balance, thus avoiding the loss of time in correcting it in post-production.

The features of the subject must be highlighted and this is why the right objective should be chosen. The most commonly used portrait lenses are 24-70 mm, but also 50 mm, 100 mm or 135 mm. If the camera is closed to the subject then the image will be very large, and wide-angle lenses will amplify this. The aperture or f should be wide, somewhere at f2.8-f5.6, so bokeh will come out fine, the background does not interfere with the subject. At the same time, if you take the shooting in studio, ISO has to be settled at 200,400,800, or even 1600.

Eyes. Be careful with the eyes, not in vain they are called ”the mirror of the soul”. A portrait manages to speak through the eyes of the subject.

If the light is limited, you can use a collapsible reflector. Available in white, silver, gold, black or translucent surfaces, these lightweight manufacturing circles are held out of the frame and pointing to the subject for a soft fill to neutralize color tones. However,  If you can’t  achieve a pleasant balance, you can choose the black and white version, which will always offer a portrait with classic refinement.

The point is to have a good day. You as a photographer, but also the subject. A pleasant and relaxed relationship between you is also vital. A pleasant environment, a good light, the right settings can take out an expressive portrait, a stunning vision, a face that tells you all his life.

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) photography portrait https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/portretul-fotografie/-portait-in-photography Tue, 20 Jun 2017 17:55:01 GMT
Despre formatul RAW/ About the RAW format https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/despre-formatul-raw/-about-the-raw-format Dacă aţi trecut dincolo de o simplă pasiune pentru fotografie şi aţi pus mâna pe un aparat foto profesionist, cu siguranţă v-aţi lovit de formatul RAW al imagini. Dar ce este acesta? Formatul RAW este un format asemănător cu cel JPG, dar totuşi diferă în unele aspecte.

De obicei, la camerele foto profesioniste se poate seta tipul de format pe care îl doriţi. Una din opţiuni, pe care mulţi specialişti o consideră cea mai bună, este cea RAW.

Fişierele imagine de tip RAW înmagazinează toate datele captate de senzor, fără nicio modificare şi fără niciun profil de culoare. Imaginile RAW sunt echivalentul negativelor din fotografia pe film, acestea conţinând informaţiile despre fiecare pixel, spre deosebire de formatul JPG sau TIFF , unde informaţiile sunt stocate şi modificate în prealabil, astfel pierzându-se din claritate, detalii , în fond, realitatea.

Formatul RAW ajută foarte mult în post-producţie. Având imaginea reală, fără nicio adăugire, se poate uşor corecta balansul de alb, contrastul, claritatea, strălucirea sau tonalitatea culorii.

Formatul RAW poate avea mai multe extensii, în funcţie de marca aparatului foto: pentru Nikon avem NEF, pentru Cannon –CRW. Pentru a putea deschide aceste fişiere pe calculator , uneori e nevoie de un soft special sau de instalarea unui codec. De obicei programele precum PhotoShop, Camera Raw sau Lightroom, permit deschiderea şi editarea imaginilor, dar uneori funcţionează greu, de aceea recomand instalarea unui codec, în funcţie de aparatul foto pe care îl aveţi, iar astfel le puteţi vizualiza direct cu Windows Photo Viewer. 

Un dezavantaj al folosirii fişierelor RAW este că acestea ocupă mult spaţiu în memoria aparatului foto, ele având o dimensiune mult mai mare decâte cele de tip JPG.

Ideea de bază este că imaginile făcute în format RAW se pot procesa şi transforma ulterior în orice alt tip de format. Pentru un fotograf profesionist, post-producţia are un rol important în atingerea calităţii produsului final, astfel că lucrul cu formatul RAW devine indispensabil.

__________________________________________________________

If you have gone beyond mere passion for photography and you put your hands on a professional camera, you certainly hit the RAW format images. But what is it? RAW format is a format similar to JPG, yet differs in some respects.

Usually, the standalone cameras can set the type of format you want. One option, which many experts consider the best, is the RAW.

RAW image files store all the data captured by the sensor without any modification and without any color profile. RAW images are equivalent with the negatives in film photography, which contains information about each pixel, unlike JPG or TIFF format, where information is stored and modified in advance so missing the sharpness, details, in fact, reality.

RAW format helps a lot in post-production. With real image, without addition, it can be easily to correct the white balance, contrast, sharpness, brightness or color tone.

RAW can have multiple extensions, depending on the brand Camera: Nikon has NEF Cannon -CRW. To open these files on the computer, sometimes it takes a special software or installing a codec. Usually programs like Photoshop, Camera Raw or Lightroom, allows opening and editing pictures, but sometimes it works hard, so I recommend installing a codec, depending on the camera you have, and so you can view them directly with Windows Photo Viewer. 

A disadvantage of using RAW files is that they occupy much space in the camera's memory, because they have a size much larger than JPG.

The basic idea is that images captured in RAW format can be processed and subsequently transform into any other type of format. For a professional photographer, post-production has an important role in the achievement of the final product, so working with RAW format has become indispensable.

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) photography raw https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/despre-formatul-raw/-about-the-raw-format Tue, 20 Jun 2017 17:52:48 GMT
Emoția în fotografie/ Emotion in photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/emotia-fotografie/-emotion-in-photography Un aspect foarte important pentru a face o fotografie reuşită, dincolo de toate detaliile tehnice, este capturarea emoţiei şi transmiterea ei mai departe către privitor. Emoţia este cea care face, nu doar în fotografie, ci în orice operă de artă, ca vizualizatorul să se transpună în imagine şi să se conecteze cu mesajul ei. Fericire, tristeţe, bucurie, disperare sunt unele dintre cele mai simple şi cunoscute emoţii din tot universul, si sunt la fel simţite, în orice moment, de către orice fiinţă.

Emoţia sau sentimentul este cheia care poate scoate o fotografie, din obscuritate la lumină. De la un peisaj de apus, un cuplu care se sărută sau un privirea unui copil nevinovat, toate pot transmite emoţia momentului. Fotografia de fapt ar trebui să exprime exact ceea ce vezi şi simţi prin vizor, iar câteva sfaturi sunt necesare pentru a realiza o fotografie sensibilă.

În primul rând, trebuie să îţi ştii tu starea de spirit din momentul în care vrei să faci o fotografie. Starea emoţională are cel mai mare impact asupra calităţii emoţionale a fotografiei. Sigur ţi s-a întâmplat să te uiţi peste nişte fotografii făcute cândva şi să vezi că ceva nu e tocmai în regulă, sau să îţi aduci aminte exact starea ta din acel moment. O linie aiurea, culori estompate, bruiaj. Sau din contră, o fotografie strălucitoare, simplă, dar care transmite exact bucuria ta din momentul în care ai făcut-o.

În al doilea rând, simplifică subiectul principal al imaginii înainte de a apăsa pe butonul de declanşare. De exemplu, la un concert, una este să fotografiezi un unghi larg în care se văd miile de oameni, iar alta este să focalizazi doar pe o parte dintr-un grup, pe câteva feţe bucuroase, care îţi vor transmite exacte emoţia festivalului.

Şi dacă tot am vorbit despre feţe, iată un alt aspect important. Este clar că o fotografie focalizată pe o faţă poate exprima multă emoţie. Ideal ar fi să prinzi expresia în momentul în care subiectul nu este concentrat pe fotografia ta, poate nici nu are habar că doi ochi îl vizualizează din spatele unui obiectiv. Faza cu „say cheese” clar nu îşi are locul aici. Încearcă să prinzi privirea, sprâncenele, zâmbetul, trăsăturile evidenţiate ale feţei, omul când face ceea ce îi place, cântă, dansează, râde.

Un alt truc este să laşi pentru câteva minute aparatul şi pur şi simplu să stai şi să observi. Oamenii, peisajele, lucrurile care te înconjoară. Încearcă să le înţelegi şi să le simţi trăirile.

Poţi să încerci şi următorul lucru: fotografiază subiectul de mai multe ori, în zile diferite, momente diferite. Vei observa clar schimbare de spirit, de emoţie, atâta a ta cât şi a subiectului. Aşa te vei înţelege mai bine şi vei observa cum să treaba cu emoţia asta.

Poza ta trebuie să spună o poveste. Pentru asta trebuie să ţi cont şi de aspecte precum lumina, locaţia, vremea, culorile, mişcarea, compoziţia. Nu doar oamenii pot transmite emoţia în fotografie. Poţi încerca şi cu clădiri, copaci, ceaţă, apă, apus, flori, peisaje, animale.

Trebuie să pozezi din mai multe unghiuri, să încerci să foloseşti umbrele, decorul, mişcarea subiectului. Şi post producţia este importantă. Uneori, o fotografie sepia sau greyscale (alb-negru) poate spune mult mai multe decât una color.

Simte, fii creativ şi prezent în munca ta. Doar aşa vei obţine o fotografie care chiar „spune ceva”!

_________________________________________________________

A very important aspect on getting a good shot, beyond all the technical details, is capturing emotion and sending it to the viewer. Emotion is what makes, not only in photography but in any work of art, the viewer to put themselves in the picture and connect with its message. Happiness, sadness, joy, despair are some of the easiest emotions known in the universe, and are equally felt at any time, by any creature.

The emotion or feeling is the key that can bring a photo from darkness to light. From a western landscape, a couple kissing or the innocent eyes of a child, all of these can transmit emotion of the moment. The photo actually should express exactly what you see and feel through the viewfinder, and some tips are required to take a sensitive photo.

Firstly, you must know your mood from the moment you take a photo. Emotional state has the biggest emotional impact on the quality of the photo. Sure it happened to you to look over some photographs taken sometime and see that something is not quite right, or to remember exactly your state at the time.

Secondly, you should simplify the main subject of the image before pressing the shutter button. For example, at a concert, one is to shoot a wide angle where you see thousands of people, and another to focalize only a part of a group on a few happy faces that you will transmit the exact emotion.

And since we talked about faces, here is another important aspect. Clearly a photo focused on a face can express a lot of emotion. Ideally, you should catch phrase when the subject is not focused on your photo, when they have no idea that you are watching and catching them behind the lens. Phase "say cheese” clearly has no place here. Try to catch eyes, eyebrows, smile, facial features highlighted, when a man does what he likes, sing, dance or laugh.

Another trick is to leave the device for a few minutes and simply sit and observe. People, landscapes, things that surround you. Try to understand their feelings and feel them.

And the next thing you can try: Shooting the subject several times, on different days, at different times. You will clearly see change of mind, emotion, and so much of your subject. So you'll understand better and you will see how to deal with this emotion stuff.

Your picture should tell a story. For this you must account for issues such as light, location, weather, colors, movement, composition. Not only people can convey emotion in the photo. You can try and buildings, trees, fog, water, sunset, flowers, landscapes, animals.

You should pose from several angles; try to use umbrellas, décor, subject movement. Also post production is important. Sometimes a photo sepia or greyscale (black and white) can tell more than one color.

Feel, be creative and present in your work. Just so you get a picture that even "say something"!

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) emotion photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/emotia-fotografie/-emotion-in-photography Tue, 20 Jun 2017 17:51:45 GMT
Bokeh https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/bokeh Termenul de bokeh vine de la termenul japonez “boke” care se traduce prin neclar, bruiat.

În fotografie, bokeh-ul este unul dintre cele mai discutate aspecte şi considerat de unii fotografi ca fiind şi cel mai important aspect, cel care „face toată fotografia”.

Bokeh-ul este definit ca efectul de background fin, neclar, afară din focus, obţinut atunci când facem o fotografie. Mai precis, bokeh-ul este partea nefocalizată a unei fotografii. El este controlat în mare parte de diafragma obiectivului. Acest efect se obţine în special atunci când se folosesc lentile rapide, cu deschidere largă de f/2.8 sau chiar mai mare.  Calitatea obiectivului este definitorie. Bokeh-ul va fi cremos şi plăcut la vedere.

Dar nu doar diafragma caracterizează un bokeh bun. Distanţa focală mare este un factor la fel de important; cu cât este mai mare, cu atât bokeh-ul va fi mai uniformizat. O altă influenţă o are şi distanţa faţă de subiect. Dacă creştem distanţa dintre subiect şi fundal vom obţine un bokeh mai vizibil. Totodată putem să ne apropiem camera de subiect. Cu cât este mai superficială atâncimea câmpului sau a fundalului, cu atât mai mult ea va fi în afara focusului.

Un alt truc ar fi să luminăm spatele, sau să folosim o lumină laterală.

Cele mai bune subiecte pentru a scoate în evidenţă un bokeh reuşit sunt portretele. Un portret de aproape sau macro-imagini ale florilor, insectelor, animalelor, scot în relief un bokeh accentuat şi plăcut.

Bokeh-ul poate aduce eleganţă unei fotografii, poate scoate foarte bine în evidenţă subiectul, aşadar el face diferenţa între o fotografie banală şi un “profi”.

 _____________________________________________________________________

The term comes from the Japanese term  "boke" which translates as  unclear blurred.

In photography, bokeh  is one of the most discussed issues and considered by some photographers as the most important factor, one that "makes the whole picture."

Bokeh is defined as the effect of fine background, blurred, out of focus, when we obtained a photo. More specifically, the bokeh is the out of focus photo. It is controlled largely by the lens aperture. This effect is achieved especially when using fast lenses, aperture range of f / 2.8 or even higher. Lens quality is decisive. Creamy bokeh site and will be favored.

But aperture not only characterizes a good bokeh. Focal length is also an important  factor; the higher, the bokeh site will be more uniform. Another influence has the distance to the subject. If we increase the distance between subject and background, we get a more visible bokeh. We can also approach the camera to the subject. The more superficial the depth of  field is or the background, the more it will be out of focus.

Another trick would be to illuminate the back, or use a side light.

The best topics to show off a successful bokeh are portraits. A close portrait or macro images of flowers, insects, animals, emphasize a pleasant bokeh.

Bokeh can bring the elegance of a photo and put the subject in the light, so it makes the difference between an ordinary photo and a "professional" one.

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) bokeh photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/bokeh Tue, 20 Jun 2017 17:50:10 GMT
Camera DSLR https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/camera-dslr Ce este un DSLR? Practic, este aparatul care ridică hobby-ul pentru fotografie de la rangul de amator la cel de avansat.

Prescurtarea de DSLR vine de la Digital Single Lens Reflex. Pe scurt, un DSLR este o cameră digitală care folosşte oglinzi către lumina directă de la subiect către lentilă, de fapt vizorul care se află în spatele camerei prin care te uiţi către ceea ce vrei să pozezi.

Când te uiţi pe vizorul pe partea din spate a camerei, ceea ce vezi este exact ceea ce vei poza. DSLR urile au oglinzi încorporate astfel că imaginea pe care o vezi ajunge până la vizor. Pur și simplu ,un DSLR este doar un aparat de fotografiat care utilizează oglinzi și lentile interschimbabile. Una dintre cele mai bune caracteristici ale unui DSLR este abilitatea de a comuta lentile. Fiecare oferă o imagine nouă și revigorantă. Există lentile telefoto, cu unghiuri largi, „ochi de peşte” și multe altele. Un tele-obiectiv îţi permite să vezi mai departe, astfel încât să poţi da zoom pe un subiect de departe, un obiectiv cu unghi larg permite atingerea unui câmp vizual mai larg(de exemplu pentru peisaje) şi un „ochi de peşte” este o extra lentilă cu unghi larg, care distorsionează imaginile într-un mod unic.

Dincolo de capacitatea de a face schimb de lentile, cel mai mare avantaj al DSLR  este calitatea fotografiei. Majoritatea camerelor digitale compacte nu se pot compara cu calitatea unui DSLR, deoarece senzorii de imagine sunt mult mai mari. Cu cât este mai mare senzorul, cu atât iese mai bine fotografia. La fel nu am putea compara nici viteza unui DSLR cu a unui compact. Viteza de capturare este  evaluată în cadre pe secundă (fps) și cele mai multe DSLRs pot captura cel puțin 4 fps. Astfel putem obţine imagini în mişcare, clare şi de înaltă calitate.

ISO este mult mai stabil la un DSLR şi nu numai asta, dar DSLRs permite mult mai multă versatilitate în  timp ce îţi expui senzorul, lăsând declanșatorul deschis mai mult timp.

Evident un body de DSLR nu face nimic fără un obiectiv. Iar obiective sunt multe, pentru orice tip de imagine doreşti să o captezi. Într-adevăr, un DSLR costă destul de mult, plus obiectivele de care ai nevoie, dar aici vorbim despre a fi profi şi a obţine imagini de calitate.

În cele din urmă, DSLRs îţi permit să modifici echipamentul  dincolo de lentile. Cu un DSLR poţi atașa flash-uri externe, filtrele se potrivesc pe capatul obiectivului peste a stabili culorile și contrastul, plus că îţi poţi actualiza bateria cu un pachet de baterii. Într-un cuvânt DSLR-ul se poate caracteriza ca versatil. Dacă doreşti doar o camera pentru petreceri aniversare și sărbători, atunci s-ar putea fie ok smartphone-ul sau un compact. Dacă doreşti în schimb, un aparat de fotografiat care are capacități aparent nelimitate, de mare calitate și viteză, atunci sigur ai nevoie de un DSLR.

__________________________________________________________________

What is a DSLR? Basically, it is the machine that raises `the hobby for photography from the rank amateur to the advanced one.

DSLR stands for Digital Single Lens Reflex. In short, a DSLR is a digital camera that uses mirrors to direct light from the subject to the lens, viewfinder which is actually behind the camera through which you look to what you want to pose.

When you look in the viewfinder on the back of the camera, what you see is exactly what you picture looks like. DSLR's have built-in mirrors so that the image you see up to the viewfinder is the real one. Simply, a DSLR is just a camera that uses interchangeable lenses and mirrors. One of the best features of a DSLR is the ability to switch the lens. Each offers a new and refreshing image. There are telephoto lens with wide-angle, "fisheye" and many others. A tele-lens lets you see farther, so you can zoom in on a subject far, a wide-angle lens achieves a wider field of view (eg. for landscapes) and a "fisheye" is a extra wide-angle lens, which distorts images in a unique way.

Beyond the ability to swap lenses, the biggest advantage is the quality of DSLR photography. Most compact digital cameras can not match the quality of a DSLR because image sensors are much higher. The bigger the sensor is , the better picture emerges. So  we could not compare the speed of a DSLR or a compact. Capture speed is measured in frames per second (fps) and most DSLRs can capture at least 4 fps. So we can get moving pictures, clear and in a high quality.

ISO is more stable on a DSLR and not only that, but DSLRs allow much more versatility while you expose the sensor, leaving the shutter open longer.

Obviously a DSLR body does nothing without a goal. And goals are many, for any type of image you want to capture. Indeed, a DSLR costs a lot, plus the lens that you need, but here we are talking about being profi and get quality images.

Finally, DSLRs allow you to change the equipment beyond the lens. With a DSLR you can attach external flashes, filters fit over the end of the lens to determine the colors and contrast, plus you can refresh the battery with a battery pack. In a word DSLR can be characterized as versatile. If you want just a camera for birthday parties and celebrations, then it might be ok to use a compact or a smartphone. If you want instead a camera that has seemingly limitless capacity, high quality and speed, then of course you need a DSLR.

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/camera-dslr Tue, 20 Jun 2017 17:49:07 GMT
Lumina în fotografie/ The light in photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/lumina--fotografie/-the-light-in-photography Pentru un fotograf lumina reprezintă un factor primordial în realizarea unei fotografii de calitate. Un poet francez spunea “fotografia e un fenomen în care artistul colaborează cu soarele”.

Lumina se defineşte ca o formă particulară a energiei radiante emise de corpurile luminoase. Viteza luminii este de 299.796,5 km/s.

În fotografie, lungimea de undă a luminii se exprimă în milimicroni sau nanometrii.

Sursele de lumină sunt primare naturale: soarele, luna, fulgerul, aurora boreală ; primare artificiale: flacăra, blitz, becuri, lămpi şi secundare (reflexie, absorbţie, transmisie).

Lumina soarelui nu este întodeauna aceeaşi. La mijlocul zilei estte albă iar la răsărit şi apus ea conţine un număr mai mare de raze galbene, oranj, roşu.

Nuanţele de alb dintr-o imagine nu sunt tot timpul identice deoarece lumina care cade pe subiect poate avea ccompoziţie spectrală diferită.

Fotografiind un obiect la lumina unor surse diferite de lumină albă (principale sau secundare) apar modificări şi variaţii ale culorilor subiectului.  Acest fenomen este denumit dominanţa de culoare.

Lumina de zi este una rece, instabilă şi variată. Dacă cerul este acoperit de nori, dominanţa va fi rece, albărstruie. Cu lumina interioară dată de becuri, dominanţa va fi roşu-portocaliu.

La aparatul foto digital, în funcţie de condiţii, se poate utiliza reglajul balansului de alb:

 •  auto- aparatul lucrează automat în orice condiţii de iluminare
 • manual- aparatul permite setarea echilibrului de alb
 • daylight/sunny– permite setarea aparatului pentru lumina de zi cu soare
 • incandescent(tungsten)- este pentru lumina becurilor incandescente iar fluorescent pentru cele cu neon
 • cloudy (nori) - se recomandă pentru fotografierea în exterior, când cerul este acoperit de nori
 • flash- se foloseşte la fotografierea subiectului cu blitzul.

Soarele, ca sursă de lumină principală, naturală, prezintă mari variaţii de intensitate şi temperaturi de culoare.  Datorită mişcării sale pe bolta cerească, direcţia umbrelor se modifică continuu, iar datorită variaţiei intensităţii, se schimbă raportul contrastelor. Lumina soarelui se foloseşte în fotografia de ambianţă, de peisaj, fotoreportaj, etc.

Ca sursă de lumină artificială, se folosesc lampa foto Nitraphot, lampa cu halogen, lampa cu tuburi de neon, lampa de studio blitz cu bec halogen. Aceste surse de lumină artificială sunt utilizate în studiouri şi sunt echipate cu accesorii precum: soft box-uri, umbrele, ventilatoare de răcire, rame port filtru, voleţi, reflectoare, suporţi.

Sursele de lumină sunt caracterizate de: energia sursei, distanţa faţă de subiect, înălţimea de la sol, unghiul făcut în plan orizontal sau vertical faţă de subiect.

Lumina puternică din timpul zilei trebuie evitată. Dacă totuşi trebuie să facem o fotografie, subiectul trebuie aşezat sub o umbră deschisă (ex. Copac) sau se foloseşte un reflector, difuzor. Se foloseşte lumina cerului, şi nu cea a soarelui.

Cea mai bună perioadă pentru fotografii este aşa numita „golden hour”, în două faze ale zilei: câteva minute după răsărit şi câteva minute înainte de apus. În acest moment lumina are o nuanţă de auriu, oranj, roşu chiar violet. Peisajele dar şi portretele arată magic. În zilele înorate se pot fotografia clădiri, străzi, arhitectură. Cerul cenuşiu nu este indicat într-o fotografie.

Aşadar, lumina joacă un rol foarte importat în realizarea unei fotografii, a umbrelor, formelor şi culorilor subiectului. 

______________________________________________________________________

For a photographer light is a primary factor in achieving quality photos. A French poet said "the picture is a phenomenon in which the artist collaborates with the sun".

Light is defined as a particular form of radiant energy emitted by luminous bodies. The speed of light is 299,796.5 km / s.

In photography, the wavelength of light is expressed in millimicrons or nanometers.

Primary natural light sources are: the sun, moon, lightning, aurora borealis; artificial primary: flame, flash bulbs, lamps and side sources (reflection, absorption, transmission).

Sunlight is not always the same. At midday it is white and  at sunrise and sunset  it contains a larger number of rays yellow, orange, red.

Whites of an image are not always the same as the light falling on the subject may have different spectral  composition.

Photographing an object to the light of different  white light sources (main or secondary) changes occur at the color variations . This is called white balance.

Daylight is  cold, unstable and varied. If the sky is overcast dominance will be cold, blueish. Inner light bulbs with time dominance will be red-orange.

With digital camera, depending on conditions, you can use white balance adjustment:

 • auto- device automatically works in any lighting conditions
 • manual-  device allows setting the white balance
 • daylight / sunny - enables setting for daylight 
 • tungsten - is for incandescent and fluorescent light bulbs for fluorescent ones
 • cloudy  - is recommended for shooting outdoors when the sky is overcast
 • flash- is used when shooting the subject with flash.

The Sun as main light source, natural, varies greatly in intensity and color temperature. Because of its motion in the sky, shadows  direction change continuously, and due to varying intensity, contrast ratio changes. Sunlight is used in  landscape, photo stories, etc.

As a source of light,it is used Nitraphot Photo lamp,  halogenlamp, lamp with neon tubes, studio flash lamp with halogen bulb. These artificial light sources are used in studios and are equipped with accessories such as soft boxes, umbrellas, cooling fans, port filter frames, shutters, reflectors, supports.

Lights are characterized by: energy source, distance from the subject, the height from the ground, the angle horizontally or vertically to the subject.

Bright light during the day should be avoided. If you still need to do a photo, the subject should be placed under an open shade (eg. Tree) or using a reflector diffuser. Use the light of the sky, and not that of the sun.

The best time for photos is the so-called "golden hour" in two stages of the day: a few minutes after sunrise and a few minutes before sunset. Now the light has a shade of golden, orange, even purple  or red. Landscapes and portraits looks magically. On cloudy days you can photograph buildings, streets, arhitecture. The gray sky is not indicated in a photo.

So, light plays a very important role in taking a picture, shadows, shapes and colors of the subject.

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/lumina--fotografie/-the-light-in-photography Tue, 20 Jun 2017 17:47:59 GMT
Liniile în fotografie/Lines in photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/liniile--fotografie/lines-in-photography Linia este un element important în reprezentarea grafică a conţinutului unei fotografii.  Liniile închid şi delimitează suprafeţe şi volume. Valoarea fotografiilor depinde foarte mult de forma şi orientarea liniilor. Liniile pot fi: drepte, curbe, frânte.

Dacă există o îmbinare armonioasă şi echilibrată a liniilor, fotografia va transmite o imagine estetică plăcută ochiului.

Linia dreaptă verticală este caracteristică oamenilor, arborilor şi clădirilor înalte şi sugerează demnitate şi solemnitate.

Liniile drepte orizontale oferă senzaţii de calm, linişte, nesfârşit, relaxare (de exemplu, liniile orizontului).

Liniile drepte oblice induc dinamism.

Liniile curbe se întâlnesc în natură şi sunt asociate cu graţia, feminitatea, optimismul (cele concave) şi pesimism (cele convexe).

Liniile frânte induc sentimente de nervozitate, aspirme, energie în plină desfăşurare.

Liniile paralele sugerează ordine, armonie.

Trebuie evitate liniile care se intersectează haotic sau se termină în afara cadrului în mod inexplicabil.

_______________________________________________________________________________

The line is an important element in the graphical representation of the contents of a photo. Lines close and defines surfaces and volumes. Photograph value depends very much on the shape and orientation of lines. Lines can be: straight, curved, broken.

If there is a harmonious and balanced lines, the picture will transmit an image aesthetically pleasing to the eye.

Vertical straight line is characteristic of people, trees and tall buildings and suggests dignity and solemnity.

Horizontal straight lines provide sensations of calm, tranquility, endless, recreation (eg horizontal lines).

The straight lines oblique inducing dynamism.

Curved lines are found in nature and are associated with grace, femininity, optimism (the concave) and pessimism (the convex).

The broken lines induce feelings of nervousness, aspirme, energy in full swing.

 Parallel lines suggests order and harmony.

There should be avoided lines that intersect chaotic or ends outside the inexplicably.

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) lines photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/liniile--fotografie/lines-in-photography Tue, 20 Jun 2017 17:46:09 GMT
Culorile în fotografie/ Colors in photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/culorile--fotografie/-colors-in-photography Ochiul uman distinge aproximativ 20 de milioane de culori. Impresionant, nu?

Roşul, verdele şi albastrul sunt considerate culori primare(RGB, red, green, blue). Din ele de fapt derivă toate celelalte culori.

În tehnică, culoarea a fost implementată asemănător sistemului ochiului uman, deci putem spune că fotografia color ne ajută să exprimăm realitatea aşa cum e ea.

Culoarea este descrisă de următoarele componente: nuanţă , saturaţie şi strălucire.

Nuanţa exprimă gradul de puritate al unei culori. Roşul are aproximativ 57 de nuanţe diferite, portocaliul 12, galbenul 24, verdele 12, albastrul 29 iar violetul 16. Totodată, dacă se combină albul cu negrul se obţin 1700 de nuanţe cromatice.

Saturaţia (intensitatea) reprezintă proprietatea prin care se apreciază cantitatea de culoare. Ea se măsoară pe o scală de la 1 la 16, unde 1 este portocaliu, şi tot aşa până la 16- alb. Pentru a obţine o saturaţie mai bună a culorilor se foloseşte o gamă redusă de nuanţe în compoziţie, se iluminează subiectul cu o lumină dirijată, se utilizează obiective tăioase, cu distanţa focală mică şi filtre de polarizare sau parasolarul.

Strălucirea (claritatea) descrie cât de luminoasă sau întunecată apare o anumită culoare şi atrage atenţia asupra suprafeţei respective. Se măsoară pe o scală cu 10 gradaţii diferite.Lumina puternică accentuează strălucirea culorilor iar dacă lumina este prea slabă, se estompează culorile.

Aceste caracteristici se pot corecta în post-producţie, mai ales dacă fotografiile sunt făcute în formatul RAW.

Un lucru foarte important de luat în seamă reprezintă contrastele cromatice. Cele mai puternice contraste de culoare le dau: negrul pe fundal galben, verde pe alb, roşu pe alb, albastru pe alb, roşu pe negru, verde pe roşu şi invers.

De evitat sunt următoarele combinaţii: roşu cu violet, portocaliu cu verde, albastru cu verde, violet cu roşu.

Toate aceste aspecte sunt foarte importante în obţinerea unor fotografii de calitate dar cea mai importantă este practica. Ia aparatul şi du-te prinde nişte cadre wow!

__________________________________________________________

The human eye distinguish about 20 million colors. Impressive, right?

Red, green and blue are considered primary colors (RGB). All other colors derive from them.

In technic, color system was implemented like the human eye, so we can say that colored photography helps us to express reality as it is.

The color is described by the following components: hue, saturation and brightness.

Hue expresses the purity of a color. Red has about 57 different shades, orange 12, yellow 24, green 12, blue  29 and violet 16. However, if you combine white with black 1700 hue are obtained.

The saturation (intensity) express the amount of color. It is measured on a scale from 1-16, where 1 is orange, and so on until the 16 which is white. To obtain better color saturation you should use a small range of hues in composition, illuminate the subject with directed light , use sharp objects, small focal length and polarizing filters or hood.

Brightness (clarity) describes how bright or dark a certain color appears and warns that surface. It is measured on a scale form 1 to 10.The strong light emphasizes the brilliant of the colors and if the light is too dim, it fades the  colors.

These features can be corrected in post-production, especially if pictures are taken in RAW format.

A very important thing is heeded chromatic contrasts. The strong color contrasts give: black on yellow background, green on white, red on white, blue on white, red on black, red green and vice versa.

To be avoided are the following combinations: red and purple, orange and green, blue green, purple red.

All these aspects are very important in obtaining quality images but the most important is practice. 

So take the camera and go catch some wow shots!

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) colors photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/culorile--fotografie/-colors-in-photography Tue, 20 Jun 2017 17:45:02 GMT
Peisajul în fotografie/ Landscape in photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/peisajul-fotografie/-landscape-in-photography Peisajul poate fi considerat un bun început pentru un fotograf amator. Fie că pozezi natura, un peisaj urban, rural, o panoramă sau o arhitectură impresionantă, tehnica de a încadra peisajul respectiv într-o poză reuşită trebuie să fie cunoscută de orice fotograf care vrea să depăşească pragul de amator.

Fotografia de peisaj se caracterizează prin culori, contraste, trucul de a scoate în prin plan un subiect şi de a păstra restul în plan secundar, transmiterea unei poveşti, îmbinarea şi armonia elementelor care alcătuiesc imaginea fotografiată.

Alegerea corectă a diafragmei, a timpului de expunere, a balansului de alb sunt cele care fac diferenţa între „o poză din vacanţă” şi o fotografie profesionistă.  Cele mai bune peisaje sunt, de obicei, cele care au un prim plan puternic. Copaci, tufe, pietre, iarbă sau muşchi, dune de nisip, flori, aproape orice poate fi folosit pentru producerea unei adâncimi deosebite în imagine.

Fotografia de peisaj este realizată afară în natură. Deci, în primul rând trebuie să vezi cu ce lumină lucrezi, care sunt condiţiile meteo de lumină naturală. Indicat ar fi să fie o zi senină, o lumina laterală, matinală, cu soarele aflat la stânga sau la dreapta. Dar nu neapărat, ceaţa, ploaia, fulgerele pot constitui un subiect bun pentru a scoate o fotografie de peisaj artistică.

Liniile şi formele sunt importante şi ele(cele diagonale, cele concurente pot sublinia detalii esenţiale).

Un alt truc bun este să scoţi tot ce nu e esenţial şi să poziţionezi obiectivul spre subiectul principal. Din întreg peisajul , trebuie aleasă doar o anumită porţiune pentru a se încadra corect în imagine.

Recomandate sunt obiectivele cu unghi larg, deoarece imaginea astfel nu este tăiată, nu se termină brusc. De asemenea, trepiedul asigură o vaoare maximă a adâncimii în fotografie. Poţi folosi şi filtre, de exemplu cele UV, care blochează razele ultraviolete, sau cel de polarizare (pentru contrast şi creşterea intensităţii culorilor).

Pentru a asigura echilibrul în fotografia de piesaj este util să ţi cont de secţiunea de aur. Ea a fost descoperită de vechii greci, şi spune că un cadru (fotografic) este împărţit în două părţi, în mod armonios, dacă între suprafaţa mai mică şi cea mai mare din cadru, este aceeaşi proporţie ca între suprafaţa mare şi întregul cadru. De exemplu, în fotografia de peisaj, cerul ar ocupa 2 cincimi iar pamantul 3 cincimi din cadru.

Şi detaliile tehnice sunt importante. Timpul de expunere poate fi crescut puţin, astfel se obţine efectul de mişcare (a norilor, a apei). Pentru evitarea fotografiilor mişcate sau neclare poţi mări ISO sau utiliza un trepied. Pentru a obţine un câmp de profunzime mai larg, se poate mări diafragma. Şi temperatura de culoare trebuie reglată manual, pentru a face peisajul să arate cât se poate de real.

Ideea e să ai inspiraţie, răbdare, să anlizei cu atenţie locul , să îţi pregăteşti aparatul şi obiectivul, accesoriile, să setezi detaliile tehnice . Uneori imaginea perfectă poate ieşi din prima, alteori trebuie să tragi sute de cadre!
______________________________________________________
The landscape can be considered a good start for an amateur photographer. Whether nature pose an urban landscape, countryside, panorama or impressive architecture, landscape technique to fit into a picture that success must be known to every photographer who wants to rig threshold.
Landscape photography is characterized by colors, contrasts, the trick to show off the topic and plan to keep the rest in the background, sending a story, and harmony combining elements making up the shooting.
The right choice of aperture, shutter speed, white balance are what make the difference between "a picture of holiday" and a professional photo. The best views are usually those that have a strong foreground. Trees, bushes, stones, grass or moss, sand dunes, flowers, almost anything can be used to produce an outstanding image depths.
Landscape photography is carried out in nature. So, first you have to see what light work that are weather conditions of natural light. Indicated would be a clear day, one side light, morning, with the sun on your left or right. But not necessarily, fog, rain, lightning can be a good topic for removing a photo of landscape art.

Lines and shapes are important and they (the diagonal, the competitor can emphasize the essential details).
Another good trick is to remove everything that is not essential to position the lens toward the main subject. Of the landscape, only a certain portion should be chosen to fit right into the picture.
Featured are wide angle lenses because the image so it is not cut, do not end abruptly. Also vaoare tripod ensures maximum depth in the picture. You can use filters, eg UV, which blocks ultraviolet rays, or the polarization (for increased contrast and color intensity).
To ensure balance, landscape photography is useful to your account golden section. She was discovered by the ancient Greeks, and says that a frame (photo) is divided into two parts harmoniously, where between lower surface and most of the frame is the same proportion as between the large area and the entire frame. For example, in landscape photography, the sky would occupy two fifths and three-fifths of the earth frame.
And technical details are important. The shutter speed can be increased slightly, thus achieve the effect of motion (clouds, water). To avoid camera shake or blur can increase the ISO or use a tripod. To get a wider depth of field, aperture can be increased. And color temperature must be adjusted manually to make the landscape look real as possible.

The idea is to have inspiration, patient, carefully anlizei place to prepare your camera and lens accessory, to set technical details. Sometimes the perfect image can come first, sometimes must shoot hundreds of frames!

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/peisajul-fotografie/-landscape-in-photography Tue, 20 Jun 2017 17:15:18 GMT
Despre ISO/ About ISO https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/despre-iso/-about-iso

Pentru a face o fotografie bună este important a înţelege ce este ISO şi cum funcţionează acesta. Atunci când vrem să facem o fotografie, ţinem cont de cele 3 setări de bază: diafragma, viteza obturatorului şi ISO. Pentru a folosi la maxim şi aşa cum trebuie un aparat foto profesionist, orice fotograf trebuie să ştie setările potrivite ale ISO-ului.

În termeni foarte simpli, ISO reprezintă nivelul de sensibilitate al camerei la lumină. Cu cât numărul ISO este mai mic, cu atât camera este mai puţin sensibilă la lumină(imaginea are mai multe detalii), în timp ce , dacă ISO creşte tot aşa creşte şi sensibilitatea camerei(imaginea are mai puţine detalii). Senzorul este cel care reacţionează la această lumină, şi este considerat cea mai scumpă componentă a unei camere foto. El este responsabil cu captarea luminii şi transformarea ei în imagine.

Fiecare cameră are un ISO de bază, care de obicei este setat la cea mai mică valoare, astfel se produce imaginea la cea mai bună calitate, fără a adăuga zgomot. De obicei camerele Nikon au setat ISO 200 iar cele Canon 100. Dar, de multe ori nu este posibil să folosim aceste valori, mai ales când lucrăm cu lumină slabă.

De obicei, valorile ISO încep de la 100-200(de bază) ,apoi cresc în progresie geometrică: 400, 800, 1600, 3200, 6400. Cel mai important de ştiut este că fiecare pas în creşterea ISO dublează sensibilitatea senzorului. Așa că, ISO 200 este de două ori mai sensibil decât ISO 100, în timp ce ISO 400 este de două ori mai sensibil decât ISO 200. Acest lucru face ca ISO 400 să fie de patru ori mai sensibil la lumină decât ISO 100, și ISO 1600 de șaisprezece ori mai sensibil la lumină decât ISO 100, şi aşa mai departe. Ce înseamnă când un senzor este de șaisprezece ori mai sensibil la lumină? Aceasta înseamnă că ea are nevoie de șaisprezece ori mai puțin timp pentru a captura o imagine!

ISO

Viteza de capturare

100

1 secundă

200

1/2 secundă

400

1/4 secundă

800

1/8 secundă

1600

1/16 secundă

3200

1/32 secundă

 

După cum se observă în tabelul de mai sus, la ISO 100 viteza de capturare este 1 secundă iar la ISO 3200 este de 1/32 secunde. Aceste aspecte pot face o mare diferenţă în capturarea unui cadru, de exemplu în îngheţarea mişcării.

Aşa cum am spus, ar trebui să păstrăm ISO la valoarea de bază, însă , avem câteva cazuri când trebuie să schimbăm valorile.

-dacă subiectul este în miscare şi doreşti să îngheţi cadrul, trebuie să setezi ISO la o valoare mai mare care să compenseze viteza de mişcare a subiectului, pentru a te asigura că imaginea captează o lumină suficientă.

-dacă vrei să faci o fotografie în stil vintage, poţi să creşti cu câteva valori ISO-ul.

-dacă utilizezi un trepied pentru a fixa camera, poţi seta un ISO mai mic deoarece viteza obturatorului este şi ea mai lentă.

-dacă vrei să fotografiezi o imagine care nu are nevoie de un câmp de profunzime mare, poţi mări diafragma camerei şi micşora ISO-ul.

-dacă foloseşti o lumină artificială, poţi seta ISO la o valoare mai mică.

-atunci când lumina este foarte slabă sau fotografiezi în spaţii intunecate, ISO trebuie ridicat, pentru ca aparatul să fie capabil să capteze rapid imaginea.

DSLR-urile mai noi au o setare Auto ISO care reglează numărul ISO automat în funcţie de cantitatea de lumină de care dispunem.

____________________________________________________

To make a good photo is important to understand what is ISO and how it works. When we want to take a picture, keep in mind the 3 basic settings: aperture, shutter speed and ISO. To use a professional camera, every photographer should know the appropriate settings of ISO's.

In very simple terms, ISO represents the sensitivity level of the camera  to light. The lower the ISO number is, the camera is less sensitive to light (image has more details), while, if the ISO sensitivity increases so increases the camera sensitivity(image has less detail). The sensor is the  one that reacts to the light, and is considered the most expensive component of a camera. It is responsible for capturing light and transforming it into the picture.

Each camera has a basic ISO, which is usually set to the lowest value, thus producing the best image quality without adding noise. Nikon cameras usually have set ISO 200 and the Canon 100. But often it is not possible to use these values, especially when working with low light.

Usually ISO values ​​(basic), start at 100-200 then grow in geometric progression: 400, 800, 1600, 3200, 6400. Most important to know is that every step in increasing the ISO, sensitivity of the sensor doubles. So, ISO 200 is twice as sensitive as ISO 100, while ISO 400 is twice as sensitive as ISO 200. This makes ISO 400 to be four times more sensitive to light than ISO 100, and ISO 1600 sixteen times more sensitive to light than ISO 100, and so on. What does it mean when a sensor is sixteen times more sensitive to light? This means that it needs sixteen times less time to capture a picture.

SO

Shutter speed

100

1 s

200

1/2 s

400

1/4 s

800

1/8 s

1600

1/16 s

3200

1/32 s

As shown in the table above, at ISO 100 the shouter  speed  is 1 second while it ISO 3200 it is 1/32 seconds. These issues can make a big difference in capturing a frame, for example freeze movement.

As I said, we should keep ISO from baseline, however, we have several cases where we have to change values.

-if the subject is moving and you want to freeze the movement you have  to set a higher ISO make sure that the image capture sufficient light.

-If you take a photo in vintage style, you can increase a little the ISO's values.

-If you use a tripod to stabilize the camera, you can set a lower ISO because the shutter speed is also slower.

-if you want to shoot an image that does not require a large depth of field, aperture camera can zoom in and zoom out your ISO.

-if use artificial light, you can set the ISO to a lower value.

- when the light is very weak, or shooting in dark places, ISO must be raised for the camera to be able to quickly capture image.

Latest DSLRs have an AUTO setting for the ISO, so the camera automatically sets the value of the ISO depending of the light available. 

 

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) ISO photography photos https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/despre-iso/-about-iso Tue, 20 Jun 2017 17:04:01 GMT
Ora de aur/ Golden hour https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/ora-de-aur/-golden-hour Golden hour, ora de aur sau ultima oră de lumină dinaintea apusului... chiar şi denumirea momentului este una specială.

Orice fotograf , atât profesionist cât şi amator, ştie că cel mai potrivit moment pentru a prinde un cadru bun este aşa numitul Golden Hour. Iată câteva motive întemeiate.

1.  Lumina este mult mai caldă- pur şi simplu face subiectul să strălucească natural şi foarte important, nu arde culoarea!

2.  Datorită luminii se poate sesiza orice detaliu pe cer- o pasăre, un avion, un balon, orice detaliu iese mult mai bine în evidenţă în golden hour.

3.   Silueta iese foarte bine definită, se conturează perfect în cadrul fotografiei; foloseşte cu moderaţie reflexia luminii în lentilă, dacă în general este de evitat, la golden hour te poţi juca puţin cu ea.

4. Paradoxal, golden hour se poate folosi şi în interior, nu doar afară. Dacă în cameră există o fereastră prin care trec razele soarelui, poţi obţine un cadru strălucitor şi special.

5. Nu e vorba doar de sbiect ci şi de cer, de peisajul înconjurător. În golden hour toate capătă o strălucire aparte şi oferă fotografiei atmoseferă caldă.

6. Contează foarte mult şi unghiul din care este făcută fotografia, nu doar culoarea. Un unghi bun poate prinde o rază de lumină perfectă.

7. Un secret este să faci poze cu soarele în spatele tău. Astfel vei prinde multe detalii din silueta subiectului, în special părul arată foarte bine în umbrele create de soare. 

8. Şi venind vorba de umbre, poţi folosi golden hour şi pentru a crea iluzii optice!

E foarte important să ştii exact când este golden hour, conform locaţiei  tale. Aici poţi calcula exact conform coordonatelor unde te afli. 
_____________________________________________________________

Golden hour or the last hour of light before sunset  ... even the name is special.

Any photographer, both amateur and professional, know that the best time to catch a good frame is the so-called Golden Hour. Here are some reasons.

1. Light is simply warmer- it makes the subject shine and very important, it doesn`t  burn the color!

2. You can catch every small detail on the sky- a bird, an airplane, a balloon, every detail stands out much better in the golden hour.

3. The shape is well defined, perfectly shaped. If in general you should avoid using the reflection of the light in the lens, in this time of the day you can gently play with it.

4. Paradoxically, golden hour can also be used inside, not just outside. If in the room there is a window through which the sun is shining  you can catch a special shoot.

5. It's not just the subject but the sky, the surrounding landscape. In the golden hour all these gets a special glow and offers warm and atmosphere to the photography.

6. It matters very much the angle from witch the photography is taken, not just the color. A good angle can catch the light in its  perfectly harmony.

7. A secret is to take pictures with the sun behind you. In this form you will catch many details of the subject's figure, especially hair looks great in the shadows created by the sun.

8. And talking about shadows, you can use golden hour to create optical illusions!

It's very important to know exactly when is golden hour, according to your location. You can calculate exactly, according to the coordinates where you are, here

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) golden hour photography photos https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/ora-de-aur/-golden-hour Tue, 20 Jun 2017 16:57:01 GMT
Despre imagine/ About image https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/despre-imagine/-about-image Încă din antichitate omul a fost interesat de reproducerea imaginii. În acest sens, stau ca dovadă picturile ruperstre de pe pereţii peşterilor care serveau drept locuinţă pentru strămoşii noştri.

Deci nu ne mirăm că şi în ziua de azi imaginea este prezentă pretutindeni: în presă, afişe, reclame, pe obiecte, în telefoane sau PC-uri.

Omul modern a devenit dependent de imagine, şi nu doar de cea statică, ci şi de cea dinamică.

Imaginea, ca atare, trebuie să împlinească anumite caracteristici: să fie concretă, reală, să transmită un mesaj, să trezească interes şi creativitate, inspiraţie, să genereze viziune, să educe, să trezească emoţie.

Cum se formează imaginea?

Pentru a se forma o imagine clară şi bine definită e nevoie de un sistem optic, fie el lentilă sau obiectiv, care să focalizeze razele emise de obiectul luminat de soare.

Ochiul uman conţine celule cu con (responsabile pentru vederea diurnă) şi celule cu bastonaşe (responsabile pentru vederea nocturnă). Printr-un proces lung de evoluţie, ochiul a dobândit capacităţi extraordinare de a se adapta condiţiilor externe. Dacă am face o analogie între ochiul uman şi aparatul foto, lucrurile ar arăta cam aşa: cristalin-obiectiv, pupila-diafragma, retina-film (senzor digital).

Conform DEX-ului imaginea este definită ca o reflectare de tip senzorial a unui obiect sau reproducerea unui obiect obţinută cu ajutorul unui sistem optic.

În cazul în care subiectul se află la distanţă mare faţă de obiectivul aparatului foto, imaginea se formează în apropierea focarului sistemului optic, altfel ea se formează într-un plan situat în spatele acestuia.

Perspectiva este o proiecţie conică, care poate fi geometrică(stabileşte conturul, forma, ordonarea subiectelor în cadrul imaginii) sau aeriană (stabileşte culorile).  În fotografie, impresia de spaţiu este sugerată de un contrast între aproape şi departe (claritate şi neclaritate, lumină şi întuneric, mărime).

Lumina crează volumul. Dacă dorim să fotografiem o clădire, de exemplu, cu o imagine clară, fără deformări, indicat este ca fotografia să se execute de la o înălţime apropiată de mijlocul clădirii. Dacă se fotografiază de sus în jos, unghiul format se numeşte plonjeu, iar dacă se fotografiază de jos în sus, el se numeşte contraplonjeu.

În funcţie de unghiul de la care se fotografiază avem următoarele cazuri:
 

 • Cu cât este mai mare distanţa dintre aparat şi subiectul de fotografiat, cu atât vor fi mai mici dimensiunile subiectului (atât vertical cât şi orizontal)
 •  La distanţe mari scade şi distanţa de dispunere în adâncime a subiectului
 •  Cu cât este mai mică distanţa de fotografiere dimensiunea subiectului creşte; se măreşte şi distanţa de dispunere în adâncime
 • Cu cât se micşorează distanţa de fotografiere, cât atât se modifică şi raportul dimensiunilor elementelor aflate în prim plan faţă de elementele aflate în plan depărtat.

Prin modificarea unghiului sau a distanţei de fotografiere, se poate modifica şi relaţiile dintre elementele subiectului din fotografie.

Dacă fotografiem o faţă umană cu diferite focale şi profilurile vor fi diferite.  Din această cauză, pentru a realiza portrete cât mai reale se folosesc obiective cu focală medie şi mare.

Dacă fotografiem un şir de persoane aşezate perpendicular pe axa optică, persoanele din centrul imaginii vor apărea mai mari decât cele de pe margini. Pentru a remedia această situaţie se aşează persoanele într-un uşor semicerc, deci distanţa va fi egală între aparat şi orice persoană din grup.

_____________________________________________________________________
 

Since ancient times man has been interested in image reproduction. In this aspect, stand as proof ruperstre paintings on the walls of caves that served as home for our ancestors.

So no wonder that nowadays image is present everywhere: in the press, posters, advertisements, objects, in phones or PCs.

Modern man has become dependent on image, not only the static but also the dynamic.

The image, must fulfill certain characteristics: to be concrete, real, to send a message, to arouse interest and creativity, inspiration, generate vision, to educate, to arouse emotion.

How is formed the image?

To form a clear and definite image we need an optical system, lens of objective, to focus the rays emitted by the object illuminated by the sun.

The human eye contains cone cells (responsible for day view) and rod cells (responsible for night view). Through a long process of evolution, the eye has gained extraordinary abilities to adapt to external conditions. If we make an analogy between the human eye and the camera, things would look like this: crystalline-lens, pupil-aperture, retina-film (digital sensor).

According to DEX image is defined as a reflection sensory reproduction of an object or an object obtained using an optical system.

If the subject is at a distance from the camera lens, the image is formed near the outbreak optical system, otherwise it is formed in a plane located behind it.

The perspective is a conical projection, which can be geometric (sets the outline of the shape, ordering the subjects in the picture) or air (sets colors). In the photo, the impression of space is suggested by a contrast between the near and far (sharpness and blur, light and darkness, size).

Light creates volume. If you want to photograph a building, for example, with a clear view without distortion,  that photography should be done from a height close to the middle of the building. If shooting from the top down, the angle is called the plunge, and when shot from the bottom up, it is called contrapluge.

Depending on the angle from which the photograph is taken, we have the following cases:

- The greater the distance between the camera and the subject photographed is, the subject will be in smaller dimensions (both vertical and horizontal)

- On bigger distances it decreases the depth of the subject

- The smaller the size of the subject shooting distance is the subject dimension increases; also it increases the distance arrangement ball

- The shooting distance decreases as the aspect ratio shall be amended so foreground elements to the items under the plane away

By changing the angle or distance shooting, it may change also the relationship between the subject of the photo.

If we photoggraph a human face with different focal also the profiles will be different. Therefore, to achieve real portraits there are used   medium and large focal targets.

If you photograph a number of people located perpendicular to the optical axis, people in center of the image will appear larger than those on the margins. To remedy this situation you shoud put people in a semicircle, so the distance will be equal between the device and any person in the group.

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) photography photos https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/despre-imagine/-about-image Thu, 15 Jun 2017 18:48:31 GMT
Istoria fotografiei/ Photography history https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/istoria-fotografiei/-photography-history Cele trei fenomene necesare obținerii imaginilor fotografice sunt cunoscute de mult timp:
• Încă de pe vremea lui Aristotel s-a știut cum se poate pune realitatea într-o cutie: este suficient să facem o gaură într-o cutie închisă ca să apară o imagine reală inversată pe fondul interior al cutiei. Se obține astfel o așa-numită cameră obscură.
• Pe de altă parte, alchimiștii știau că lumina înnegrește clorura de argint.
• A treia contribuție a venit din partea lui John Herschel, care în 1819 a descris proprietățiile hiposulfitului de sodiu, care va deveni "fixatorul" fotografiei. 

Joseph Nicéphore Niépce, un mic fizician din provincie, a folosit toate aceste trei proceduri pentru a fixa o imagine pe o plăcă metalică cu depunere de halogenură de argint (1829). Rezultatul a avut o calitate medie. Niepce a murit în 1833, dar invenția sa a fost recuperată de către Jacques Mandé Daguerre. De aceea, data oficială a invenției fotografiei este 1839 când Daguerre a prezentat invenția numită de el "daghereotip", care este o simplă ameliorare a descoperirii făcute de Niepce.  În anul 1848, Felix Tournachon, cunoscut mai bine sub numele Félix Nadar, realizează prima fotografie aeriană, fotografiind Parisul din nacela unui aerostat (balon). (Wikipedia)

______________________________________________________________________________

The three facts needed to obtain photographic images are known for a long time:
• Since the time of Aristotle was known that reality can put in a box: it is enough to make a hole in a locked box to appear a true reversed amid inside the box. Thereby obtaining a so-called camera obscura.
• On the other hand, the alchemists knew that light darkens silver chloride.
• The third contribution came from John Herschel, who in 1819 described the property of hiposulfit sodium, which will become the "fixer" of pictures.
Nicéphore Niépce, a small provincial physicist, used all three procedures to fix an image on a metal plate with silver halide deposition (1829). The result had an medium quality. Niepce died in 1833 but his invention was recovered by Jacques Mandé Daguerre. Therefore, the official date of the invention of photography is 1839 when Daguerre presented his invention called "daguerreotype" which is a simple improvement of the discovery made by Niepce. In 1848, Felix Tournachon, better known under the name Nadar, performed the first aerial photograph, photographing Paris from the basket of a balloon

]]>
(Roland Voicu-Vulcanean) history photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/istoria-fotografiei/-photography-history Thu, 15 Jun 2017 18:46:45 GMT
Știați că…?/Did you know? https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/-tia-i-c-/did-you-know
 • Joseph Nicéphore Niépce a fost primul om care a realizat o fotografie.

 • În anul 1848, Felix Tournachon, cunoscut mai bine sub numele Félix Nadar, realizează prima fotografie aeriană.

 • George Eastman reușește în anul 1884 să realizeze primul negativ flexibil, pe un suport de nitroceluloză, cunoscut sub denumirea de "roll film", ușor de manipulat, incasabil și cu aceleași proprietăți fotografice ca și ale plăcii de cristal.

 • Prima fotografie cu culori permanente a fost făcută în 1861 de fizicianul James Clerk Maxwell.

 • În 1990, compania Kodak a prezentat publicului DCS 100, primul aparat de fotografiat digital disponibil în comerț.

 • Un test realizat de Wilhelm Imaging Research, cel mai important laborator independent de cercetare in domeniul rezistentei fotografiilor si filmelor, demonstreaza ca solutiile HP de imprimare a fotografiilor ofera o rezistenta la decolorare a instantaneelor expuse de 115 ani.

 • Studiile de fiabilitate arata ca tiparirea unei fotografii digitale folosind un cartus unic garanteaza o calitate superioara a culorii si o mentinere a ei in timp.

 • Primii fotografi erau de formatie pictori cu o vasta educatie si cultura. Practic ei au cautat metode alternative de a surprinde peisaje, oameni, etc. Iar pentru a fi in aceasta bransa trebuia sa fii instarit fiindca toate materialele folosite la fotografie erau extrem de scumpe.

 • Un aparat de fotografiat fabricat in urma cu 168 de ani(cel mai vechi din lume), conceput de fratii Susse, s-a vandut, in mai 2007, la o licitatie din Viena, cu peste 500.000 de euro.

 •  _______________________________________________________________________
   

  • Joseph Nicephore Niépce was the first  man who carried out a photo.

  • In 1848, Felix Tournachon, better known under the name Nadar, performed the first aerial photograph.

  • George Eastman in 1884 manages to make the first flexible negative on a nitrocellulose support, known as "film roll", easy to handle, unbreakable and with the same  photographic properties as a plate of crystal.

  • The first permanent color photo was taken in 1861 by the physicist James Clerk Maxwell.

  • In 1990, the Kodak company unveiled the DCS 100, the first digital camera commercially available.

  • A test conducted by Wilhelm Imaging Research, the most important independent laboratory research photos and movies resistance demonstrates that HP photo printing solutions offer fade resistance snapshots exposed for 115 years.

  • Studies show that  a digital photo printing using a single cartridge ensures high quality color and maintaining them over time.

  • The first band photographers were artists with extensive education and culture. Basically they sought alternative methods to capture landscapes, people, etc. And to be in this branch you had to be wealthy because all materials used in the photo were extremely expensive.

  • A camera manufactured 168 years ago (the oldest in the world), designed by Susse brothers, was sold in May 2007 at an auction in Vienna, with over 500,000 euro.

   

  ]]>
  (Roland Voicu-Vulcanean) didyouknow photography https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/-tia-i-c-/did-you-know Thu, 15 Jun 2017 18:45:26 GMT
  Arta fotografică/Photography art https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/arta-fotografic-/photography-art Nicio tehnică în sine nu garantează caracterul artistic. Pictura nu este arta prin ea însăşi; simplul fapt că o persoană dă cu pigment colorat pe o suprafaţă nu conferă caracterul de artă al acelui obiect,ci  în cel mai bun caz caracterul de obiect pictat. În cazul fotografiei este acelaşi lucru, nu toate fotografiile sunt artistice . Nici măcar calităţile tehnice nu pot fi transpuse în calităti artistice; un bun fotograf nu este implicit şi un bun artist.
  Etimologie
  Etimologic vorbind, cuvântul fotografie îşi are originea de la două cuvinte provenite din limba greacă: fotos  care se traduce ca lumină și graphy  care se traduce ca  desen, scris. Literalmente se poate traduce prin a picta cu lumină. În vorbirea curentă pe scurt se folosește termenul de imagine.
  ___________________________________________________________________

  No technique itself  guarantees the artistic nature. Painting is not an art itself; the mere fact that a person paints a surface, does not confer art to the object, but in the best case the fact of a painted object. With the photos is the same: not all photos are artistic. Even technical qualities can not be translated into artistic qualities; a good photographer is not by  default and a good artist.
  Etymology
  Etymologically, the word photo is originally derived from two words  from Greek: fotos which translates as light and graphy which translates as drawing, writing. So, it can be translated literally "painting with light". In everyday speech, the short term picture is used.

   

  ]]>
  (Roland Voicu-Vulcanean) art photography photos technique https://www.rolandvoicu.com/blog/2017/6/arta-fotografic-/photography-art Thu, 15 Jun 2017 18:33:19 GMT