Ora albastră/The blue hour

October 08, 2017  •  Leave a Comment

MaltaMaltaMalta

                                                                                       

                                                                                                      (City of Brașov, Romania)

Ce este ora albastră?

Ora albastră este momentul mai întunecat al crepusculului, dimineața înainte de răsărit și seara după apus, atunci când soarele se așează sub orizont, colorând cerul într-un albastru puternic închis. La fel ca ora de aur (Golden hour) este un moment preferat al pictorilor și fotografilor.

Într-o zi senină, tranziția dintre zi și noapte poate crea un spectacol cromatic unic. Lungimea de undă albastră a luminii domină cerul în acest moment al zilei, astfel creând așa numita „oră albastră”.

Pe măsură ce unghiul soarelui deasupra sau dedesubtul orizontului se schimbă în timpul tranziției dintre zi și noapte, lungimile de undă diferite sunt filtrate de atmosfera Pământului, lăsând razele rămase de lumină să coloreze cerul în diferite nuanțe (roșu, orange, galben, albastru).

În timpul orei albastre, soarele este atât de departe sub orizont, încât atmosfera împrăștie numai lumină albastră, pe care o trimite înapoi pe Pământ. Între timp, lungimile de undă roșii mai lungii trec prin ea.

Cât durează?

Durata orei albastre depinde atât de latitudine cât și de sezon. În zona ecuatorului aceasta poate dura doar câteva minute, în timp ce în jurul cercului polar, mai ales în lunile de iarnă, aceasta poate dura și câteva ore.

Fotografierea în ora albastră

Deoarece lumina este moale și are o temperatură foarte ridicată a culorii, această perioadă a zilei, este cea mai potrivită pentru a capta motive care includ surse de lumină artificială, cum ar fi orașe, clădiri, poduri, monumente. În afara mediilor urbane, ora albastră poate funcționa bine și pentru peisaje , atât timp cât acesteainclud zone cu lumină caldă pentru a contrasta fundalul albastru.

Câteva sfaturi

  • Planifică din timp. Pe siteul timeanddate.com poți vedea exact când are loc ora albastră în zona în care vrei să fotografiezi.
  • Apropo de zonă, cerceteaz-o bine înainte de a începe fotografierea. E important să cunoști mediul , împrejurimile, unghiurile din care ai putea lucra.
  • Utilizează un trepied. Aparatul de fixează mult mai bine, iar cu o viteză redusă a obturatorului vei surprinde lumina caldă din mediul înconjurător, în contrast cu cerul albastru închis. (ideal pentru panoramele orașelor).
  • Folosește blitz-ul, dacă vrei să evidențiezi un subiect( portret). Cu o deschidere mare a obiectivului, în acest caz, vei obține o explozie de culori și un bokeh fantastic.
  • Cel mai bine ar fi să seterzi apretura la f8-f10 și timpul de expunere înte 1 și 5 secunde, cu un ISO jos, 100-200.

_____________________________

What is the blue hour?

The blue hour is the darkest time of the twilight, the time before the sunrise and the time after the sunset, when the sun is under the horizon, coloring the sky in a heavily dark blue. Just like the golden hour, it is a favorite moment for painters and photographers.

On a clear day, the transition between day and night can create a unique chromatic show. The blue wavelength of light dominates the sky at this time of day, creating the so called "blue hour".

As the sun's angle above or below the horizon changes during the transition between day and night, the different wavelengths are filtered by the atmosphere of the Earth, leaving the remaining rays of light to color the sky in different shades (red, orange, yellow, blue).

During the blue hour, the sun is so far below the horizon that the atmosphere spreads only blue light, which it sends back to Earth. Meanwhile, the longer red wavelengths pass through it.

How long?

The duration of the blue hour depends both on latitude and season. In the equator area it can take only a few minutes, while around the circular poles, especially in the winter months, it may take several hours.

Shooting in the blue hour

Because the light is soft and is a very high color temperature, this time of day is best suited for a capture  that includes sources of artificial light such as cities, buildings, bridges, monuments. Besides urban environments, the blue hour can also work well for landscapes, as long as these areas are warm to contrast the blue background.

Some tips

• Plan ahead. On timeanddate.com you can see exactly where the blue time is in the area you want to take pictures.

• By the area, look for it before starting the photo. It's important to know the environment, the surroundings, the angles from which you could work.

• Use a tripod. The device fits much better and, at a slow speed, a shutter will capture warm ambient light in contrast to the dark blue sky. (ideal for panoramic cities).

• Use the flash if you want to highlight a subject (portrait). With a great opening of the lens, in this case, you will get a color explosion and a fantastic bokeh.

• It would be best to set the aperture to f8-f10 and the exposure time in 1 and 5 seconds, with a lower ISO, 100-200.


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December