Arta fotografică/Photography art

June 15, 2017  •  Leave a Comment

Nicio tehnică în sine nu garantează caracterul artistic. Pictura nu este arta prin ea însăşi; simplul fapt că o persoană dă cu pigment colorat pe o suprafaţă nu conferă caracterul de artă al acelui obiect,ci  în cel mai bun caz caracterul de obiect pictat. În cazul fotografiei este acelaşi lucru, nu toate fotografiile sunt artistice . Nici măcar calităţile tehnice nu pot fi transpuse în calităti artistice; un bun fotograf nu este implicit şi un bun artist.
Etimologie
Etimologic vorbind, cuvântul fotografie îşi are originea de la două cuvinte provenite din limba greacă: fotos  care se traduce ca lumină și graphy  care se traduce ca  desen, scris. Literalmente se poate traduce prin a picta cu lumină. În vorbirea curentă pe scurt se folosește termenul de imagine.
___________________________________________________________________

No technique itself  guarantees the artistic nature. Painting is not an art itself; the mere fact that a person paints a surface, does not confer art to the object, but in the best case the fact of a painted object. With the photos is the same: not all photos are artistic. Even technical qualities can not be translated into artistic qualities; a good photographer is not by  default and a good artist.
Etymology
Etymologically, the word photo is originally derived from two words  from Greek: fotos which translates as light and graphy which translates as drawing, writing. So, it can be translated literally "painting with light". In everyday speech, the short term picture is used.

 


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December