Bokeh

June 20, 2017  •  Leave a Comment

Termenul de bokeh vine de la termenul japonez “boke” care se traduce prin neclar, bruiat.

În fotografie, bokeh-ul este unul dintre cele mai discutate aspecte şi considerat de unii fotografi ca fiind şi cel mai important aspect, cel care „face toată fotografia”.

Bokeh-ul este definit ca efectul de background fin, neclar, afară din focus, obţinut atunci când facem o fotografie. Mai precis, bokeh-ul este partea nefocalizată a unei fotografii. El este controlat în mare parte de diafragma obiectivului. Acest efect se obţine în special atunci când se folosesc lentile rapide, cu deschidere largă de f/2.8 sau chiar mai mare.  Calitatea obiectivului este definitorie. Bokeh-ul va fi cremos şi plăcut la vedere.

Dar nu doar diafragma caracterizează un bokeh bun. Distanţa focală mare este un factor la fel de important; cu cât este mai mare, cu atât bokeh-ul va fi mai uniformizat. O altă influenţă o are şi distanţa faţă de subiect. Dacă creştem distanţa dintre subiect şi fundal vom obţine un bokeh mai vizibil. Totodată putem să ne apropiem camera de subiect. Cu cât este mai superficială atâncimea câmpului sau a fundalului, cu atât mai mult ea va fi în afara focusului.

Un alt truc ar fi să luminăm spatele, sau să folosim o lumină laterală.

Cele mai bune subiecte pentru a scoate în evidenţă un bokeh reuşit sunt portretele. Un portret de aproape sau macro-imagini ale florilor, insectelor, animalelor, scot în relief un bokeh accentuat şi plăcut.

Bokeh-ul poate aduce eleganţă unei fotografii, poate scoate foarte bine în evidenţă subiectul, aşadar el face diferenţa între o fotografie banală şi un “profi”.

 _____________________________________________________________________

The term comes from the Japanese term  "boke" which translates as  unclear blurred.

In photography, bokeh  is one of the most discussed issues and considered by some photographers as the most important factor, one that "makes the whole picture."

Bokeh is defined as the effect of fine background, blurred, out of focus, when we obtained a photo. More specifically, the bokeh is the out of focus photo. It is controlled largely by the lens aperture. This effect is achieved especially when using fast lenses, aperture range of f / 2.8 or even higher. Lens quality is decisive. Creamy bokeh site and will be favored.

But aperture not only characterizes a good bokeh. Focal length is also an important  factor; the higher, the bokeh site will be more uniform. Another influence has the distance to the subject. If we increase the distance between subject and background, we get a more visible bokeh. We can also approach the camera to the subject. The more superficial the depth of  field is or the background, the more it will be out of focus.

Another trick would be to illuminate the back, or use a side light.

The best topics to show off a successful bokeh are portraits. A close portrait or macro images of flowers, insects, animals, emphasize a pleasant bokeh.

Bokeh can bring the elegance of a photo and put the subject in the light, so it makes the difference between an ordinary photo and a "professional" one.


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December