Camera DSLR

June 20, 2017  •  Leave a Comment

Ce este un DSLR? Practic, este aparatul care ridică hobby-ul pentru fotografie de la rangul de amator la cel de avansat.

Prescurtarea de DSLR vine de la Digital Single Lens Reflex. Pe scurt, un DSLR este o cameră digitală care folosşte oglinzi către lumina directă de la subiect către lentilă, de fapt vizorul care se află în spatele camerei prin care te uiţi către ceea ce vrei să pozezi.

Când te uiţi pe vizorul pe partea din spate a camerei, ceea ce vezi este exact ceea ce vei poza. DSLR urile au oglinzi încorporate astfel că imaginea pe care o vezi ajunge până la vizor. Pur și simplu ,un DSLR este doar un aparat de fotografiat care utilizează oglinzi și lentile interschimbabile. Una dintre cele mai bune caracteristici ale unui DSLR este abilitatea de a comuta lentile. Fiecare oferă o imagine nouă și revigorantă. Există lentile telefoto, cu unghiuri largi, „ochi de peşte” și multe altele. Un tele-obiectiv îţi permite să vezi mai departe, astfel încât să poţi da zoom pe un subiect de departe, un obiectiv cu unghi larg permite atingerea unui câmp vizual mai larg(de exemplu pentru peisaje) şi un „ochi de peşte” este o extra lentilă cu unghi larg, care distorsionează imaginile într-un mod unic.

Dincolo de capacitatea de a face schimb de lentile, cel mai mare avantaj al DSLR  este calitatea fotografiei. Majoritatea camerelor digitale compacte nu se pot compara cu calitatea unui DSLR, deoarece senzorii de imagine sunt mult mai mari. Cu cât este mai mare senzorul, cu atât iese mai bine fotografia. La fel nu am putea compara nici viteza unui DSLR cu a unui compact. Viteza de capturare este  evaluată în cadre pe secundă (fps) și cele mai multe DSLRs pot captura cel puțin 4 fps. Astfel putem obţine imagini în mişcare, clare şi de înaltă calitate.

ISO este mult mai stabil la un DSLR şi nu numai asta, dar DSLRs permite mult mai multă versatilitate în  timp ce îţi expui senzorul, lăsând declanșatorul deschis mai mult timp.

Evident un body de DSLR nu face nimic fără un obiectiv. Iar obiective sunt multe, pentru orice tip de imagine doreşti să o captezi. Într-adevăr, un DSLR costă destul de mult, plus obiectivele de care ai nevoie, dar aici vorbim despre a fi profi şi a obţine imagini de calitate.

În cele din urmă, DSLRs îţi permit să modifici echipamentul  dincolo de lentile. Cu un DSLR poţi atașa flash-uri externe, filtrele se potrivesc pe capatul obiectivului peste a stabili culorile și contrastul, plus că îţi poţi actualiza bateria cu un pachet de baterii. Într-un cuvânt DSLR-ul se poate caracteriza ca versatil. Dacă doreşti doar o camera pentru petreceri aniversare și sărbători, atunci s-ar putea fie ok smartphone-ul sau un compact. Dacă doreşti în schimb, un aparat de fotografiat care are capacități aparent nelimitate, de mare calitate și viteză, atunci sigur ai nevoie de un DSLR.

__________________________________________________________________

What is a DSLR? Basically, it is the machine that raises `the hobby for photography from the rank amateur to the advanced one.

DSLR stands for Digital Single Lens Reflex. In short, a DSLR is a digital camera that uses mirrors to direct light from the subject to the lens, viewfinder which is actually behind the camera through which you look to what you want to pose.

When you look in the viewfinder on the back of the camera, what you see is exactly what you picture looks like. DSLR's have built-in mirrors so that the image you see up to the viewfinder is the real one. Simply, a DSLR is just a camera that uses interchangeable lenses and mirrors. One of the best features of a DSLR is the ability to switch the lens. Each offers a new and refreshing image. There are telephoto lens with wide-angle, "fisheye" and many others. A tele-lens lets you see farther, so you can zoom in on a subject far, a wide-angle lens achieves a wider field of view (eg. for landscapes) and a "fisheye" is a extra wide-angle lens, which distorts images in a unique way.

Beyond the ability to swap lenses, the biggest advantage is the quality of DSLR photography. Most compact digital cameras can not match the quality of a DSLR because image sensors are much higher. The bigger the sensor is , the better picture emerges. So  we could not compare the speed of a DSLR or a compact. Capture speed is measured in frames per second (fps) and most DSLRs can capture at least 4 fps. So we can get moving pictures, clear and in a high quality.

ISO is more stable on a DSLR and not only that, but DSLRs allow much more versatility while you expose the sensor, leaving the shutter open longer.

Obviously a DSLR body does nothing without a goal. And goals are many, for any type of image you want to capture. Indeed, a DSLR costs a lot, plus the lens that you need, but here we are talking about being profi and get quality images.

Finally, DSLRs allow you to change the equipment beyond the lens. With a DSLR you can attach external flashes, filters fit over the end of the lens to determine the colors and contrast, plus you can refresh the battery with a battery pack. In a word DSLR can be characterized as versatile. If you want just a camera for birthday parties and celebrations, then it might be ok to use a compact or a smartphone. If you want instead a camera that has seemingly limitless capacity, high quality and speed, then of course you need a DSLR.


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December