Culorile în fotografie/ Colors in photography

June 20, 2017  •  Leave a Comment

Ochiul uman distinge aproximativ 20 de milioane de culori. Impresionant, nu?

Roşul, verdele şi albastrul sunt considerate culori primare(RGB, red, green, blue). Din ele de fapt derivă toate celelalte culori.

În tehnică, culoarea a fost implementată asemănător sistemului ochiului uman, deci putem spune că fotografia color ne ajută să exprimăm realitatea aşa cum e ea.

Culoarea este descrisă de următoarele componente: nuanţă , saturaţie şi strălucire.

Nuanţa exprimă gradul de puritate al unei culori. Roşul are aproximativ 57 de nuanţe diferite, portocaliul 12, galbenul 24, verdele 12, albastrul 29 iar violetul 16. Totodată, dacă se combină albul cu negrul se obţin 1700 de nuanţe cromatice.

Saturaţia (intensitatea) reprezintă proprietatea prin care se apreciază cantitatea de culoare. Ea se măsoară pe o scală de la 1 la 16, unde 1 este portocaliu, şi tot aşa până la 16- alb. Pentru a obţine o saturaţie mai bună a culorilor se foloseşte o gamă redusă de nuanţe în compoziţie, se iluminează subiectul cu o lumină dirijată, se utilizează obiective tăioase, cu distanţa focală mică şi filtre de polarizare sau parasolarul.

Strălucirea (claritatea) descrie cât de luminoasă sau întunecată apare o anumită culoare şi atrage atenţia asupra suprafeţei respective. Se măsoară pe o scală cu 10 gradaţii diferite.Lumina puternică accentuează strălucirea culorilor iar dacă lumina este prea slabă, se estompează culorile.

Aceste caracteristici se pot corecta în post-producţie, mai ales dacă fotografiile sunt făcute în formatul RAW.

Un lucru foarte important de luat în seamă reprezintă contrastele cromatice. Cele mai puternice contraste de culoare le dau: negrul pe fundal galben, verde pe alb, roşu pe alb, albastru pe alb, roşu pe negru, verde pe roşu şi invers.

De evitat sunt următoarele combinaţii: roşu cu violet, portocaliu cu verde, albastru cu verde, violet cu roşu.

Toate aceste aspecte sunt foarte importante în obţinerea unor fotografii de calitate dar cea mai importantă este practica. Ia aparatul şi du-te prinde nişte cadre wow!

__________________________________________________________

The human eye distinguish about 20 million colors. Impressive, right?

Red, green and blue are considered primary colors (RGB). All other colors derive from them.

In technic, color system was implemented like the human eye, so we can say that colored photography helps us to express reality as it is.

The color is described by the following components: hue, saturation and brightness.

Hue expresses the purity of a color. Red has about 57 different shades, orange 12, yellow 24, green 12, blue  29 and violet 16. However, if you combine white with black 1700 hue are obtained.

The saturation (intensity) express the amount of color. It is measured on a scale from 1-16, where 1 is orange, and so on until the 16 which is white. To obtain better color saturation you should use a small range of hues in composition, illuminate the subject with directed light , use sharp objects, small focal length and polarizing filters or hood.

Brightness (clarity) describes how bright or dark a certain color appears and warns that surface. It is measured on a scale form 1 to 10.The strong light emphasizes the brilliant of the colors and if the light is too dim, it fades the  colors.

These features can be corrected in post-production, especially if pictures are taken in RAW format.

A very important thing is heeded chromatic contrasts. The strong color contrasts give: black on yellow background, green on white, red on white, blue on white, red on black, red green and vice versa.

To be avoided are the following combinations: red and purple, orange and green, blue green, purple red.

All these aspects are very important in obtaining quality images but the most important is practice. 

So take the camera and go catch some wow shots!


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December