Fotografii în călătorie/ Travel photography

June 20, 2017  •  Leave a Comment

Fiecare loc vizitat are farmecul lui propriu. Pentru a realiza o fotografie bună, trebuie să surprindem farmecul locului, ambianța și caracteristicile lui, exact așa cum le vedem, dar mai ales cum le simțim. Fotografia surprinsă în călătorie trebuie să transmită sentimentul nostru atunci când am privit pentru prima oare acel loc, acea floare, acel animal, acea clădire, acel peisaj. Fotografiile ar trebui să aducă înapoi aceste amintiri plăcute și să transmită si celor care le prinvesc, sentimentele călătorului.

În primul rând, ar trebui să vă gândiți ce anume v-a determinat să alegerți această destinație: plaja, coasta munților, grădini, clădiri, oameni ai locului. De aceea, este foarte importat ca înainte să plecați să faceți o cercetare; cu un search pe Google puteți găsi informații vitale despre loc, împrejurimi și obiective turistice.

Totoodată, e bine să vă informați despre tradițiile și obiceiruile locului. Ar fi neplăcut ca un gest sau o intenție de fotografiere să creeze neplăceri. Fiți politicoși, zâmbiți, salutați, admirați.

Atunci când ajungeți la destinație fiți deschiși. Întrebați, admirați, priviți și... evident, fotografiați! Absolut tot ce vă inspiră și vă trezește sentimente. Experimentați. Ieșiți pe străzi, cercetați.. dimineața, la amiază, seara. Trebuie să fiți atenți, nu neapărat la alți turiști, ci mai degrabă la oamenii locului. Acolo puteți observa adevăratul farmec și puteți surprinde cadre frumoase.

E important să aveți aparatul aproape tot timpul cu voi și să țineți ochii bine deschiși. Întâmplarea joacă un rol foarte important, mai ales în fotografia de călătorie. Trebuie să surprinzi orice se întâmplă, și mai ales la momentul oportun. Faceți-vă timp. A prinde un bun cadru, uneori, necesită timp și răbdare.

Ideea e să folosiți toate cunoștințele voastre: fie că pozați peisaje, portrete, străzi, clădiri, orașe, munți, plajă.  Atunci când pozați un peisaj, încercați să prindeți cel mai bun unghi, cea mai potrivită lumină. În oraș, surprindeți obiectivele pentru care acesta este renumit, oamenii de acolo.

Atenție la setări și la obiectivele folosite. E important să țineți cont de toate regulile de până acum.

Pentru a duce cu voi aparatura, folosiți un rucsac special. Să aveți cât mai multe carduri de memorie libere. .. și multă inspirație!

 ______________________________________________________________________

Every visited place has his own charm. To make a good shot, we have to capture the charm of the place, its ambiance and its features, just as we see them, but especially how we feel them. The photograph captured in the journey must convey our feeling when we first looked at that place, that flower, that animal, that building, that landscape. Photographs should bring back these pleasant memories and convey the traveler's feelings to those who make them.

First of all, you should think about what made you choose this destination: beach, mountain coast, gardens, buildings, people of the place. That's why it is very important that before you leave, to do a research of the place; With a Google search you can find vital information about the place, the surroundings and the sights.

At the same time, it is good to inform you of the traditions and customs of the place. It would be unpleasant for a gesture or a shooting intention to create inconvenience. Be polite, smile, greet, admire.

When you reach your destination, be open. Ask, admire, look and ... obviously, take pictures! Absolutely everything that inspires and awakens your feelings. Experiment. Get out on the streets, check out ... in the morning, at noon, in the evening. You need to be careful, not necessarily with other tourists, but rather with the locals. There you can see true charm and you can surprise beautiful cadres.

It is important to have your device almost always with you and keep your eyes open. Serendipity plays a very important role, especially in your travel photo. You have to surprise everything happening, especially at the right time. Take your time. A good frame sometimes requires time and patience.

The idea is to use all your knowledge: whether you shoot pictures of landscapes, portraits, streets, buildings, cities, mountains, beach. When you pose a landscape, try to catch the best angle, the most suitable light. In the city, surprise the goals for which it is famous, the people there.

Pay attention to the settings and use apropiate lens. It's important to keep in mind all the rules so far.

To travel with the appliances, use a special rucksack. Have a few free memory cards. .. and a lot of inspiration!


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December