Istoria fotografiei/ Photography history

June 15, 2017  •  Leave a Comment

Cele trei fenomene necesare obținerii imaginilor fotografice sunt cunoscute de mult timp:
• Încă de pe vremea lui Aristotel s-a știut cum se poate pune realitatea într-o cutie: este suficient să facem o gaură într-o cutie închisă ca să apară o imagine reală inversată pe fondul interior al cutiei. Se obține astfel o așa-numită cameră obscură.
• Pe de altă parte, alchimiștii știau că lumina înnegrește clorura de argint.
• A treia contribuție a venit din partea lui John Herschel, care în 1819 a descris proprietățiile hiposulfitului de sodiu, care va deveni "fixatorul" fotografiei. 

Joseph Nicéphore Niépce, un mic fizician din provincie, a folosit toate aceste trei proceduri pentru a fixa o imagine pe o plăcă metalică cu depunere de halogenură de argint (1829). Rezultatul a avut o calitate medie. Niepce a murit în 1833, dar invenția sa a fost recuperată de către Jacques Mandé Daguerre. De aceea, data oficială a invenției fotografiei este 1839 când Daguerre a prezentat invenția numită de el "daghereotip", care este o simplă ameliorare a descoperirii făcute de Niepce.  În anul 1848, Felix Tournachon, cunoscut mai bine sub numele Félix Nadar, realizează prima fotografie aeriană, fotografiind Parisul din nacela unui aerostat (balon). (Wikipedia)

______________________________________________________________________________

The three facts needed to obtain photographic images are known for a long time:
• Since the time of Aristotle was known that reality can put in a box: it is enough to make a hole in a locked box to appear a true reversed amid inside the box. Thereby obtaining a so-called camera obscura.
• On the other hand, the alchemists knew that light darkens silver chloride.
• The third contribution came from John Herschel, who in 1819 described the property of hiposulfit sodium, which will become the "fixer" of pictures.
Nicéphore Niépce, a small provincial physicist, used all three procedures to fix an image on a metal plate with silver halide deposition (1829). The result had an medium quality. Niepce died in 1833 but his invention was recovered by Jacques Mandé Daguerre. Therefore, the official date of the invention of photography is 1839 when Daguerre presented his invention called "daguerreotype" which is a simple improvement of the discovery made by Niepce. In 1848, Felix Tournachon, better known under the name Nadar, performed the first aerial photograph, photographing Paris from the basket of a balloon


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December