Liniile în fotografie/Lines in photography

June 20, 2017  •  Leave a Comment

Linia este un element important în reprezentarea grafică a conţinutului unei fotografii.  Liniile închid şi delimitează suprafeţe şi volume. Valoarea fotografiilor depinde foarte mult de forma şi orientarea liniilor. Liniile pot fi: drepte, curbe, frânte.

Dacă există o îmbinare armonioasă şi echilibrată a liniilor, fotografia va transmite o imagine estetică plăcută ochiului.

Linia dreaptă verticală este caracteristică oamenilor, arborilor şi clădirilor înalte şi sugerează demnitate şi solemnitate.

Liniile drepte orizontale oferă senzaţii de calm, linişte, nesfârşit, relaxare (de exemplu, liniile orizontului).

Liniile drepte oblice induc dinamism.

Liniile curbe se întâlnesc în natură şi sunt asociate cu graţia, feminitatea, optimismul (cele concave) şi pesimism (cele convexe).

Liniile frânte induc sentimente de nervozitate, aspirme, energie în plină desfăşurare.

Liniile paralele sugerează ordine, armonie.

Trebuie evitate liniile care se intersectează haotic sau se termină în afara cadrului în mod inexplicabil.

_______________________________________________________________________________

The line is an important element in the graphical representation of the contents of a photo. Lines close and defines surfaces and volumes. Photograph value depends very much on the shape and orientation of lines. Lines can be: straight, curved, broken.

If there is a harmonious and balanced lines, the picture will transmit an image aesthetically pleasing to the eye.

Vertical straight line is characteristic of people, trees and tall buildings and suggests dignity and solemnity.

Horizontal straight lines provide sensations of calm, tranquility, endless, recreation (eg horizontal lines).

The straight lines oblique inducing dynamism.

Curved lines are found in nature and are associated with grace, femininity, optimism (the concave) and pessimism (the convex).

The broken lines induce feelings of nervousness, aspirme, energy in full swing.

 Parallel lines suggests order and harmony.

There should be avoided lines that intersect chaotic or ends outside the inexplicably.


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December