Portretul în fotografie/ Portait in photography

June 20, 2017  •  Leave a Comment

Vrei să surprinzi o privire tristă, un zâmbet delicat sau câteva riduri fine? Iată câteva secrete pentru a obține un portret perfect.

În primul rând trebuie să stabilești un  contact cu subiectul, să porți o discuție degajată, în care să încerci să il cunoști, să il faci să fie relaxat, degajat, să îi explici cum funcționează aparatul și la ce să se aștepte în timpul sesiunii fotografice.

Trebuie să știi foarte bine locul unde va avea loc ședința foto, cum este lumina, mediul, decorul.  Lumina este foarte importantă, fie că realizezi fotografiile într-un studio, cu lumina artificală, fie că alegi să faci pozele în natură, folosind lumina soarelui. Dacă alegi mediul natural, cea mai bună perioadă a zilei este, dimineața devreme sau  după masa târziu. Chiar la amiază lunima soarelui este extrem de puternică și sunt șanse mari ca fotografiile să iasă ”arse”. Ideal ar fi ca subiectul să fie îndreptat spre soare, sau într-un unghi oblic, astfel încât să i se vadă frumos caracteristicile. Trebuie să fii foarte atent la fundal, să nu existe elemente care ar putea atrage atenția de la subiect.

În legătură cu setările pe care trebuie să le facem, balansul de alb este foarte important. Tonalitatea și aspectul pielii subiectului joacă un rol decisiv. De multe ori apar piedici , o lumină nepotrivită, un fundal puternic, o culoare neobișnuită, care ar putea distorsiona albul imaginii. De aceea, trebuie să fim atenți la setarea corectă a balansului de alb, astfel evităm pierderea timpului în corectarea acestuia în post producție.

Caracteristicile subiectului trebuie foarte bine evidențiate și pentru asta trebuie ales obiectivul potrivit. Cele mai des folosite obiective pentru portrete sunt cele de 24-70 mm, dar si 50 mm, 100mm sau 135 mm.  Dacă subiectul este foarte aproape de cameră, imaginea va fi foarte mare, iar lentilele cu unghi larg vor amplifica acest lucru.  Deschiderea sau f-ul ar trebuie să fie larg, undeva la f2.8-f5.6, astfel bokeh-ul va ieși fin, fundalul neinterferând cu subiectul. Totodată, dacă ședința de realizează în studio, ISOul trebuie mărăt la 200,400,800, chiar 1600.

Ochii. Atenție mare la ochi, nu degeaba se spune că sunt oglinda sufletului.  Un portret reușit vorbește prin ochii subiectului.

Dacă lumina este limitată, poți folosi un reflector pliabil. Disponibile în suprafețe albe, de argint, auriu, negru sau translucide, aceste cercuri de țesături ușoare sunt ținute în afara cadrului și îndreptate către subiect pentru o umplere moale, pentru a neutraliza tonurile de culoare. Dacă totuși, atingerea unui echilibru plăcut este imposibilă,poți opta pentru varianta alb-negru, care întotdeauna va oferi un portret cu un rafinament clasic.

Ideea este să ai o zi bună. Și tu ca fotograf, dar și subiectul. O relație plăcută și degajată între voi e de asemenea vitală. Un mediu plăcută, o lumină bună, setările potrivite pot scoate un portret expresiv, o privire pătrunzătoare, un chip care îți spune întreaga lui viață.

______________________________________________________

Want to surprise a sad eye, a delicate smile or a few fine lines? Here are some secrets to get a perfect portrait.

First of all, you need to establish a contact with the subject, have a relaxed conversation, try to know each other, relax, explain how the device works and what to expect during the photo shooting.

You need to know the place where the photo session will take place, such as light, the environment, the decor. The light is very important, whether you are taking pictures in a studio with artificial light or choosing to take pictures in nature using sunlight. If you choose the natural environment, the best time of the day is early in the morning or late afternoon. At noon the sunshine is extremely strong and there is a risk that the photos will come out "burned". Ideally, the subject should be pointed at the sun, or at an oblique angle, so that the features can be caught beautifully. You have to be very careful with the background, watch out to be no elements that could attract attention from the subject.

Regarding the settings we need to make, white balance is very important. The tone and appearance of the subject's skin play a decisive role. Occasionally, obstructions, inappropriate light, a strong background, an unusual color could white balance of the image. Therefore, we must pay attention to the correct setting of the white balance, thus avoiding the loss of time in correcting it in post-production.

The features of the subject must be highlighted and this is why the right objective should be chosen. The most commonly used portrait lenses are 24-70 mm, but also 50 mm, 100 mm or 135 mm. If the camera is closed to the subject then the image will be very large, and wide-angle lenses will amplify this. The aperture or f should be wide, somewhere at f2.8-f5.6, so bokeh will come out fine, the background does not interfere with the subject. At the same time, if you take the shooting in studio, ISO has to be settled at 200,400,800, or even 1600.

Eyes. Be careful with the eyes, not in vain they are called ”the mirror of the soul”. A portrait manages to speak through the eyes of the subject.

If the light is limited, you can use a collapsible reflector. Available in white, silver, gold, black or translucent surfaces, these lightweight manufacturing circles are held out of the frame and pointing to the subject for a soft fill to neutralize color tones. However,  If you can’t  achieve a pleasant balance, you can choose the black and white version, which will always offer a portrait with classic refinement.

The point is to have a good day. You as a photographer, but also the subject. A pleasant and relaxed relationship between you is also vital. A pleasant environment, a good light, the right settings can take out an expressive portrait, a stunning vision, a face that tells you all his life.


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December