Viteza de declanșare sau timpul de expunere /Shutter speed

June 20, 2017  •  Leave a Comment

Viteza de declanşare este un pilon important în fotografie, alături de ISO. Rolul ei este de a aduce magicul în fotografie: fie a îngheţa o acţiune, fie a bruia mişcarea.

Viteza de declanşare este măsurată în secunde, sau chiar milisecunde. Cu cât este mai mare numitorul, cu atât este mai mare viteza( de exemplu 1/1000 este mai rapid decât 1/30). În cele mai multe cazuri se foloseşte viteza de 1/60 dintr-o secundă, deoarece, o valoare mai înceată decât aceasta face ca mişcarea aparatului să fie mai greu de controlat. Acest tremurat al camerei, în timp ce declanşatorul este deschis, face ca imaginea să fie neclară. Dacă vrei să foloseşti valori mai mici decât acestea, vei avea nevoie de un tepied.

Obturatorul acţionează ca o perdea pusă în faţa senzorului, care stă închisă până în momentul în care camera întră în acţiune. Atunci când butonul de fotografiere este apăsat, obturatorul se deschide şi lasă lumina să pătrundă prin senzor, până la diafragma obiectivului. Imediat după, obturatorul se închide, astfel se evită trecerea luminii. Însăşi butonul camere poartă denumirea de declanşator, tocmai de la acest proces de deschidere-închidere.

Viteza de declanşare mai este numită şi timp de expunere, reprezentând durata de timp în care obturatorul stă deschis şi lasă lumina să pătrundă. Dacă timpul de expunere este rapid, atunci se poate îngheţa acţiunea complet, în schimb, dacă timpul de expunere este mai lent, se crează aşa numita „blurare a mişcării”, adică obiectele aflate în mişcare apar neclar de-a lungul direcţiei de mişcare.  Acest efect este utilizat în reclamele la maşini sau motoare, inducând astfel sentimentul de viteză şi mişcare.

Viteza de declanşare redusă se foloseşte de asemenea în fotografierea fulgerelor sau a altor obiecte, în timpul nopţii, utilizând un trepied. De asemenea, în fotografiile de peisaj, se foloseşte o viteză de declanşare redusă, pentru a crea efectul de mişcare la râuri, cascade.

Viteza de declanşare ridicată este de obicei folosită pentru a îngheţa acţiunea.

De obicei aparatul foto are o opţiune de AUTO, astfel viteza de declanşare, diafragma şi ISO se reglează automat. Poţi să selectezi Apreture Priority, şi atunci aparatul face aceste setări pentru tine. Însă, în unele cazuri , va trebui să selectezi tu manual valorile timpului de expunere.
_____________________________________________________________

Shutter speed is an important aspect in the photo, along with ISO. Its role is to bring the magic of photography: whether to freeze action or movement to jam.

The shutter speed is measured in seconds, or even milliseconds. The denominator is higher, the higher the speed is( 1/1000 is faster than 1/30). In most cases, we are using the speed of 1/60 of a second, because a value slower than it makes the camera movement more difficult to control. This shaking of the camera while the shutter is open, makes the image blurry. If you want to use values ​​lower than these, you will need a tripod.

The shutter acts as a curtain, faces the sensor, which is closed until the camera comes into action. When the shutter button is pressed, the shutter opens and lets light go into the sensor till the lens aperture. Immediately after, the shutter is closed, so it avoids the passage of light.

Shutter speed is also called shutter, representing the length of time the shutter stays open and allowing the  light to penetrate. When the shutter speed is fast, then it can freeze action completely, however, if the shutter speed is slower, it creates the so-called "blur of movement", ie. moving objects appear blurred along the direction of motion. This effect is used in adverts engines or motors, thereby inducing the feeling of speed and movement.

Slow shutter speed is also used in the shooting of lightning or other objects in the night, using a tripod. Also, photos of landscape, using a slow shutter speed to create the effect of movement in rivers, waterfalls.

High shutter speed is usually used to freeze action.

 

Usually the camera has an AUTO option, so the shutter speed, aperture and ISO automatically adjusts. You can select dressings Priority, and then the machine makes these settings for you. But in some cases you will have to manually select shutter speed values.


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December