Copiii în fotografii/ Children photography

September 05, 2017  •  Leave a Comment

Setările

Ar fi indicat să setezi modul Aperture Priority; în acest fel vei avea un control asupra profunzimii câmpului, care poate fi un factor important în portrete.

Setarea diafragmei ar trebui să fie undeva la f5.6, pentru început. Acest lucru face ca fața copilului să fie în centrul atenției.

ISO-ul , în funcție de locație(interior sau exterior) ar trebui să îl setezi undeva la 200. Dacă este prea întuneric, poți crește ISO, dar nu mai mult de 800(altfel imaginea îți va ieși blurată).

Viteza de declanșare/timpul de expunere – încearcă să o păstrezi la 1/200 sau chiar mai mare (dacă copiii sunt în mișcare).

Setează focalizarea automatiă, către un singur punct.

Lentilele- cu obiectiul de 70-200 mm e poate cel mai potrivit să lucrezi, de la distață, iar de mai aproape cu cel de 24-105 mm. Pe de altă parte poți fotografia și cu un obiectiv cu deschidere mare, sau cu unul de zoom, depinde ce vrei să surprinzi.

 

Fotografierea propriu zisă

După ce faci setarile, prmul lucru, ar trebui să intri în contact cu copilul, să discuți cu el, să te joci, pentru a-l face confortabil cu tine și cu camera. Poțu să îi arați aparatul, să îi arați pe display pozele după ce le faci, orice, pentru a fi cât mai relaxat și dezinvolt.

Locația contează foarte mult. Ideal ar fi o locație în exterior, un parc, un spațiu de joacă, sau una în interior, dormitorul sau camera de zi. Găsește un loc cu un fundal destul de simplu, pentru câteva fotografii de efect. Alege locuri unde ei se distrează și se simt bine.

Pozează-i în ipostaze plăcute lor, în timp ce se joacă, aleargă, vorbesc.

Folosește zoom-ul pentru a umple fotografia de ei, scoate în evidență trăsăturile, expresia feței, bucuria sau tristețea. Pune accentul pe ochi, căci în general, privitorul este atras de ochii subiectului.

Findalul este foarte important și trebuie să îi acorzi o atenție deosebită. Alternativ, poți lumina subiectul, în așa fel încât să nu existe un fundal.

Mai poți încerca să fătăgrafiezi în burst mode (unde camera fotografiază foarte repede). Mai ales dacă copilul este în mișcare, seriile astea de fotografii ar putea merge împreună într-un cadru pe un perete sau într-o imagine gif.

Poți include în poze și alți oameni(părinți, prieteni) sau chiar animale de copanie, jucării orice care aduce creativitate și crează o poveste.

_________________________________________

The settings
It would be advisable to set the Aperture Priority mode; This way you will have control over the depth of the field, which can be an important factor in portraits.
The aperture setting should be somewhere at f5.6, for the begin. This makes the child's face on focus.
ISO, depending on the location (interior or exterior) should be set to 200. If it is too dark, you can increase ISO, but not more than 800 (otherwise the image will be blurred).
Shutter Speed ​​/ Exposure Time - Try to keep it at 1/200 or even higher (if children are moving).
Sets auto-focus to a single point.
The lenses - with the objective of 70-200 mm - may be best suited to work from the distance, and closer to the 24-105 mm. On the other hand, you can shoot and with a wide-angle lens, or a zoom lens, it depends on what you want to capture.

The photography

Once you've made the settings, the first thing, you should get in touch with the kids, talk to them, play and try  make them comfortable with you and the room. You can show the camera, show pictures after you do it, anything, to be as relaxed  as possible.
The location counts a lot. Ideally, it would be an outdoor location, a park, a play area, or one inside, the bedroom or the living room. Find a place with a pretty simple background for some effect photos. Choose places where they have fun and feel good.
Shot when they play, run, talk.
Use zoom to fill your photo, highlight traits, face expression, joy or sadness. Put the focus on the eye, because in general the viewer is attracted to the subject's eyes.
The background is very important and you need to pay special attention to it. Alternatively, you can light the subject so that there is no background.
You can still try to shoot in burst mode (where the camera is shooting very quickly). Especially if the baby is moving, these series of pictures could go together in a frame on a wall or in a gif image.
You can include other people (parents, friends) or even pets, toys everything that bring creativity and create a story.


Comments

No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June (18) July August September (1) October (1) November (1) December
January February March (1) April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December