Durdle Door, UK

Durdle Door/Dor (Ușa forțată) este un arc de calcar format natural, situat pe Lulworth Estate în nordul Dorset-ului, făcând parte din Jurassic Coast.

Erodată atât de timp, cât și de natură, Durdle Door este una dintre cele mai fotografiate repere ale Dorset-ului. Cadre filmate în zonă apar în videoclipuri ca Shout sau Loveboy ale lui Billy Ocean, dar și în filme precum Wilde, Nany McPhee sau Housfull 3.

Arcul magnific de calcar natural a fost format atunci când puterea valurilor a erodat roca și a forjat o gaură prin mijloc (de aici și numere Durdle- care derivă din englezescul „thirl”=a străpunge).

Durdle DoorDurdle DoorDurdle Door

Datorită importanței sale geologice, UNESCO l-a declarat ca primul sit aerhologic al Angliei, alăturându-l altor minuni ale naturii, precum Marele Canion din America sau Marele Recif de Corali din Aurstalia.

Dacă priviți spre mare, veți vedea în dreapta plaja Durdle Door. Accesul la plajă se face printr-o potecă de pietriș pe dealul Lulworth Cove sau în jos de la parcul auto, care se află pe vârful stâncii de la Durdle Door Holiday Park.

Durdle DoorDurdle DoorDurdle Door

La baza falezei de calcar se pot observa mai multe peșteri sculptate de mare. Este însă interzis intrarea in ele, datorită căderilor dese de rocă.

Calitatea apei este una exceleltă, iar culoarea, una deosebită, mai ales pe timpul lunilor de vară. Turiștilor le este permis să intre în apă, dar cu atenție, deoarece sunt anumite zone foarte adânci și nu există niciun salvamar în zonă.

Pe lângă baia în apă sau plajă, vă puteți plimba animalele de companie pe plajă. De asemenea, există un chioșc cu răcoritoare în partea de sus a stâncii, care este deschis din martie până în octombire. Puteți achziționa și suveniruri, cadorui sau echipamente de plajă.

Durdle DoorDurdle DoorDurdle Door

Pentru a ajunge la Durdle Door puteți opta pentru un traseu pe jos- South West Coast Path- care leagă Studland din Dorset de Mindhead în Somerset.

_________________________________________________________________________________________

The Durdle Door is a natural limestone arch, located on Lulworth Estate in northern Dorset, forming part of the Jurassic Coast.

Eroded both by time and nature, Durdle Door is one of Dorset's most photographed landmarks. In-band cadres appear in Billy Ocean's "Shout" or "Loveboy" videos, but also in films like Wilde, Nany McPhee or Housfull 3.

The magnificent arc of the natural boundary was formed when the power of the waves eroded the rock and forged a hole through the middle (hence the Durdle numbers that drift into English "thirl" = a breakthrough).

Due to its geological importance, UNESCO has declared it as the first aeronautical site in England to join other nature miracles such as the Grand Canyon of America or the Aurstalia Coral Reef Mars.

If you look to the sea, you will see Durdle Door beach on the right. Access to the beach is through a gravel path on Lulworth Cove or down from the car park, which is on the top of the Durdle Door Holiday Park.

At the base of the limestone cliff can be seen several sculpted sea caves. However, it is forbidden to enter them because of the heavy rock falls.

The quality of the water is excellent, and the color, a special one, especially during the summer months. Tourists are allowed to enter the water but carefully because there are very deep areas and there is no lifeguard there.

Besides the bath in the water or laying on the beach, you can walk your pet on the beach. There is also a refreshing kiosk on the top of a rock, which is open from March to October. You can also purchase souvenirs, gifts or beach equipment.

To reach the Durdle Door, you can opt for a walking trail - South West Coast Fishing - Studland Care from Dorset to Mindhead in Somerset.