Jurnal de Călătorie: Malta

Malta, sau mai corect, Arhipelagul Maltez este alcătuit din șase insule, trei locuite: Malta, Gozo, Comino și trei nelocuite: Cominotto, Filfla, St. Paul. Malta este situată în mijlocul Mării Mediterane, la sud de Insula Sicilia(Italia) și la vreo 300 km de Africa. Insula a aparținut Cavalerilor Ioaniți mai bine de 300 de ani și îmbină o vastă cultură, tradiție, peisaje sau mâncăruri tradiționale care anual atrag milioane de turiști.

Cea mai mare comoară a insulei ar putea fi considerată piatra sa- un tip deosebit de calcar de culoarea mierii- care i-a și dat denumirea de –Melita.

Un prim reper important pentru turiști reprezită La Valetta, capitala Maltei. E un oraș plin de istorie, care impresionează prin arhitectura în stil baroc a clăditilor vechi dar și prin străduțele mici, cochete, pline de localnici, turiști, terase care îmbină turiștii la un lichior de cactus. Printre clădirile importante, cu siguranță vor atrage atenția sobra Biserică a Cavalerilor Ioaniți sau Catedrala Sf. Ioan. Podeaua de marmură, tavanul ,statuile în stil baroc, picturile care ilustrează scene biblice, toate ajută turistul să-și imagineze cum arătau ceremoniile Ordinului Cavalerilor Ioaniți.

MaltaSt. John`s CathedralMalta

Catedrala Sf. Ioan/ St. John Cathedral

MaltaLa ValettaMalta

La Valetta

Un alt obiectiv important al insulei este Mdina, vechea capitală a Maltei sau orașul tăcut, așa cum îl numesc localnicii. Este considerată una dintre cele mai frumoase cetăți medievale ale Europei. Stăzile mici, înguste și șerpuite povestesc o istorie de mult apusă a micii insule meditaraneene. Langă Mdina se află și oraș Rabat, loc unde Sf. Apostol Pavel s-a adăpostit pentru câteva luni într-o grotă, loc care se poate vizita.

MaltaMdina

Mdina

MaltaCatacombele Sf. Paul/St. Paul Catacombs -RabatMalta

Catacombele Sf.  Paul/St. Paul Catacombs- Rabat

Insulele surori ale Maltei, Gozo și Comino se pot vizita cu feribotul. Plajele, apa de o culoare albastru-turcoaz oferă o oază de liniște turiștilor, dar și prilejul de a practica sporturi de apă, celor împătimiți.

Malul sudic al Maltei, ascude un spectaculos monument megalitic, Hagar Qim, dar și Grota albastră. Un vas plimbă turiștii printre stânci și prin perșterile indundate de apă.  Plajele sau golfurile apar la tot pasul, iar multe dintre acestea păstrează relieful stâncos, cu pietre ascuţite, acoperite cu alge şi înnegrite de valurile necontenite ale mării sărate.

Bărcile tradiționale - luzzu - sunt o atracție pentru turiști. Le veți întâlni mai ales în satul de pescari Marsaxlokk- și cu siguranță le veți recunoște după culorle lor vii: galben, albstru, roșu sau verde. Ca suvenir, turiștii pot cumpăra bărcile, ce-i drept în miniatură, din lemn ori plastic, de la tarabele care împânzesc satul de pescari.

MaltaLuzzuMalta

Luzzu

Cu siguranță turiștii vor fi impresionați și de ospitalitatea locanicilor dar și de mâncărurile tradiționale (predominant pește sau fructe de mare,ori tochitură de iepure, pâine malteză cu unt sau ulei de măsline) sau băuturi tradiționale (lichior de cactus-bajtra, berea Cisk).

MaltaMaltaMalta

Malta

Insula oferă turiștilor istorie, cultură, frumusețe, distracție, un climat minunat, dar și liniște , soare, plaje curate, cădiri somptuoase, restaurante cochete, plimbări cu feriboat-ul, o vacanță unică, de neuitat.

O amplă galerie foto puteți vedea AICI.

________________________________________________________________________

Travel Journal: Malta


Malta, or more correctly, the Maltese Archipelago consists of 6 islands, three inhabited: Malta, Gozo, Comino and three unpopulated: Cominotto, Filfla, St Paul. Malta is located in the middle of the Mediterranean Sea, south of Sicily Island (Italy) and about 300 km from Africa. The island belonged to the Knights of John for more than 300 years and combines a vast tradition, culture, landscapes or dishes that attract millions of tourists annually.


The greatest need of the island could be considered a special kind of stone - in the colour of honey - called Melita.


An important point for tourists is La Valetta, the capital of Malta. It is a city full of history that impresses through an old-fashioned  architecture in baroque style, but also through the small streets, chic, full of locals, tourists, terraces that combine the tourists with a cactus binder. Among the important buildings, surely the Ioannic Knights Church or St John's Cathedral will surely attract attention. The floor of ceiling, the baroque statues, the paintings that illustrate  biblical scenes, all help the tourist to imagine what the ceremony of the Order of the Knights of John was like.


Another important objective of the island is Mdina, the old capital of Malta or the silent city, as it is called by locals. It is considered one of Europe's most beautiful medieval fortresses. Small, narrow and winding stalls tell a long history on a small Mediterranean island. Near Mdina  is also the town of Rabat, where St. Apostle Paul is sheltered for a few months in a cave, a place that can be visited.


The other  islands , Gozo and Comino can be visited by ferryboat. The beaches, the blue-turquoise water offer an oasis of tranquility to the tourists, but also the opportunity to practice water sports.


The southern bank of Malta hides a spectacular megalithic monument, Hagar Qim, and the Blue Grotto. A boat strolled tourists through the rocks and through the water-filled damsels. Beaches or bays appear all the way, and many of them preserve stony cliffs with sharp stones, covered with algae and blackened by the waves of the salty sea.


Traditional boats, luzzu, are an attraction for tourists. You will especially meet in the Marsaxlokk- a fishing village- and you will surely recognize them by their vivid colors: yellow, blue, red or green. As a souvenir, tourists can buy boats, which are miniature, wooden or plastic, from the stalls that push the fishermen's village.


Certainly tourists will be impressed by local hospitality but also traditional food (predominantly fish or seafood, or duck truffle, maltese bread with butter or olive oil) or traditional beverages (cactus-bajtra liqueur, Cisk beer ).


The island offers to tourists history, culture, beauty, fun, a wonderful climate, but also quietness, sun, clean beaches, sumptuous stables, chic restaurants, ferry rides, a unique, unforgettable vacation.

 

You can see more photos HERE.